Top 10 søgeord i 2019. Foto: Masaaki Komori / Unsplash
De 10 mest søgte ord i Bibelen Online fra 2018. Foto: PhotoMasaaki Komori / Unsplash

14.06.2019 Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

Søges: Kærlighed og lys!

Hvad er det, folk går efter, når de læser i Bibelen? Nogle søger livsmod og visdom, andre Guds ord og gode fortællinger, og andre igen er måske bare nysgerrige og vil lære den bog lidt bedre at kende, som har præget vores kultur og vores opfattelse af verden

 

Bibelen er en brugsbog, og den er i brug på mange måder – og på mange platforme. Den fysiske bog har sine læsere, mens andre vælger en app eller Bibelen Online på Bibelselskabets hjemmeside. Hvis man ikke helt ved, hvad man går efter, kan det være en god hjælp, at man kan søge i Bibelen. Det er der rigtig mange, der gør, og vi ved helt præcist, hvad folk søger efter: Kærlighed, Lys, Ægteskab, Glæde, Fred, Tilgivelse, Håb, Nåde, Synd og Lykke – sådan ser top-10 over mest søgte begreber ud for 2018. Det er store ord, ni ud af ti er plusord – kun de lyse nætter mangler for at fuldende listen over alt godt, og dem er der som bekendt ingen af i Bibelen.

Søgeord afslører, at vi har positive forventninger til Bibelen

Efter søgeordene at dømme er der knyttet en hel del positive forventninger til, hvad man kan finde i Bibelen. Bibelen er med andre ord i good standing, hvilket også bekræftes af en stor undersøgelse, som det britiske bibelselskab offentliggjorde for nylig. Her havde man undersøgt, hvordan mennesker i alderen mellem 18 og 35 år så på Bibelen. Folkene bag undersøgelsen havde på forhånd forestillet sig, at der ville være skepsis eller måske endda fjendtlighed over for bibel og kristendom blandt dem, der ikke havde nogen kirkelig tilknytning. 

Det viste sig ikke at være tilfældet. 38 % af de adspurgte havde en positiv holdning til Bibelen, og kun 16 % var decideret negative. Hele 40 % var neutrale, hverken positive eller negative, men – ja, indifferente, ligeglade. Det er jo ikke i sig selv en god nyhed, men dog en eftertanke værd. Barrieren for at læse Bibelen er ikke fjendtlighed, men ligegyldighed eller en fornemmelse af, at den ikke er relevant.

Nogle af de 18-35-årige fra den britiske undersøgelse læste faktisk i Bibelen, og de begrundede det med, at de søgte inspiration, trøst og vejledning. Kærlighed, lys og glæde ville sikkert også hitte her.

Bibelen har meget mere at fortælle

Top-10 listen fra Bibelen Online er bemærkelsesværdig også for det, der mangler på listen. Hvor er had, ufred og skilsmisse? Hvor er mørke, sorg og død? Uforsonlighed og svigt? Hvor er håbløshed og ulykke? De er tydeligt fraværende. Listen siger intet om, hvad man faktisk kan finde i Bibelen, der rammer hele toneskalaen. Der er vel ikke noget menneskeligt svigt, ingen bundløs sorg eller nogen endegyldig fiasko, der ikke har deres lige i Bibelen – og lidt til. Sammen med de gentagne skildringer af, hvordan Gud bærer over med frafald og menneskelig skrøbelighed: ”Jeg er Gud, ikke menneske”, siger Gud i Hoseas’ Bog som begrundelse for, hvorfor han ikke lader vreden løbe af med sig og udsletter landet. Sådan handler mennesker, ikke Gud. Det er vores held.

Kærlighed og lys. Det er værd at søge efter. Og forhåbentlig finder folk også mere, end de søger efter, og får øje for den generøse og overbærende Gud, som taler til os både i Det Gamle og Det Nye Testamente.God sommer!