Geert Hallbäck.
Med Bibelselskabets Ærespris fik Geert Hallbäck overrakt 10.000 kroner og et indrammet originalblad fra Christian III’s bibel fra 1550.

22.05.2014 Bibelselskabet

Stor bibelforsker får Bibelselskabets ærespris

Geert Hallbäck, tidligere lektor i Ny Testamente ved Københavns Universitet, modtager Bibelselskabets Ærespris for sin fremragende indsats med at formidle og oversætte Bibelen igennem en langstrakt karriere.

Få mennesker i Danmark har haft så stor betydning, for den måde Bibelen bruges på, som tidligere teologilektor Geert Hallbäck. Derfor modtog han Bibelselskabets Ærespris på Nationalmuseet den 22. maj i overværelse af omkring 120 repræsentanter for dansk teologi, kirke- og kulturliv.

I Geert Hallbäcks lange karriere som bibelforsker ved Københavns Universitet har han igen og igen på originale måder bygget bro mellem forskellige verdener. Teater, film, nudansk sprog og de græske kildeskrifter har Geert Hallbäck kunnet kombinere overbevisende, og det har gjort ham både elsket, afholdt og respekteret af kolleger og studerende. De spor, han har sat, vil række langt ind i fremtiden.

”Målt på den indflydelse, hans arbejde har haft i alle ender og kanter af de teologiske, humanistiske, kirkelige og kunstneriske miljøer i Danmark i de sidste 30 år, er han nok landets mest betydningsfulde bibelforsker i sin generation,” har kollegaen Søren Holst vurderet.

Geert Hallbäck deltog tidligt i det arbejde, der førte til den autoriserede oversættelse af Bibelen i 1992. Geert Hallbäck var en drivende kraft i arbejdet med at oversætte Det Nye Testamente til nudansk, et banebrydende værk, som udkom i 2007 med titlen Den Nye Aftale.

Ligeledes var Geert Hallbäck teologisk konsulent på det arbejde, der efter 10 år førte til Tegnbibel. En oversættelse til dansk tegnsprog af hele Lukasevangeliet og flere andre dele af Bibelen, som Dronningen autoriserede til brug i de danske døvemenigheder i december 2012.

Geert Hallbäck har skrevet flere bøger, blandt andet om Markusevangeliet og om Apostlenes Gerninger. Han har også virket som redaktør, blandt andet på Gads Bibelleksikon og på en kommende stor udgivelse fra Bibelselskabet, Studiebibelen

På Københavns Universitet var det endvidere Hallbäck, der tog initiativet til oprettelsen af Center for Studiet af Bibelens Brug. Et center, der på original vis samler forskning og viden om Bibelens anvendelse og betydning. Flere forskere fra centret har sammen med Geert Hallbäck også engageret sig i Bibliana, det eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen på dansk.

”Geert Hallbäck er et nysgerrigt menneske. Han har med tilsyneladende uudtømmelig tid og energi engageret sig i akademisk oplysnings- og formidlingsvirksomhed," udtalte teolog og bestyrelsesmedlem i Bibelselselskabet, Jørgen Demant, som overrakte Æresprisen til Geert Hallbäck på repræsentantskabsmødet på Nationalmuseet.

Prisen består, ligesom Bibelselskabets Pris, af 10.000 kroner og et indrammet originalblad fra Christian III’s bibel fra 1550.

Bibelselskabets Ærespris er ikke finansieret med indsamlede midler, men derimod med overskuddet fra salg af udgivelser fra Bibelselskabets Forlag.