Geert Hallbäck
"Geert Hallbäck er den mest vidende og grundige mand, jeg nogensinde har arbejdet sammen med", siger lektor Malene Bjerre, som arbejde tæt sammen med Geert Hallbäck. Foto: Maj-Britt Boa

05.09.2017 Cecilie Ahlmann Raaberg

Nekrolog: Farvel til en formidabel formidler med jordforbindelse

Igennem mere end en menneskealder oversatte, formidlede og perspektiverede Geert Hallbäck Bibelen. Han døde natten til lørdag den 2. september, 69 år gammel

Det er en af de store, den teologiske verden tager afsked med.

”Målt på den indflydelse, hans arbejde har haft i alle ender og kanter af de teologiske, humanistiske, kirkelige og kunstneriske miljøer i Danmark i de sidste 30 år, er han nok landets mest betydningsfulde bibelforsker i sin generation.”

Sådan lød det om Geert Hallbäck fra hans kollega Søren Holst i 2012, da Geert Hallbäck på grund af sygdom gik på tidlig pension fra sin stilling som lektor i bibelsk eksegese ved Københavns Universitet. Her havde han haft en forkærlighed for Markusevangeliet, men var især optaget af samspillet mellem de bibelske tekster og nutiden, blandt andet som primus motor i oprettelsen af Center for Studiet af Bibelens brug.

Uvurderlig indsats for Den Nye Aftale

Ikke mindst Bibelselskabet nød igennem mange år godt af Geert Hallbäcks særlige evner for klar og ukrukket teologisk formidling, blandt andet som tidlig medarbejder på den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, redaktør på Studiebibelen, klummeskribent i tidsskriftet Bibliana, panelist i Bibelselskabets brevkasse og som teologisk konsulent på oversættelsen af Lukasevangeliet til dansk tegnsprog.

Det største aftryk i Bibelselskabets regi har Geert Hallbäck dog uden tvivl sat med sin store indsats som redaktør på Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk, der udkom i 2007 og blev revideret i 2010. Den Nye Aftale, en oversættelse, som giver nye læsere af Bibelen en ærlig chance for at forstå det bibelske univers, udtrykker essensen af Geert Hallbäcks faglige arv: stor teologisk formidling med jordforbindelse.

Dygtig og varm med kant

Malene Bjerre, lektor på Medie- og journalisthøjskolen og medredaktør på Den Nye Aftale, arbejdede tæt sammen med Geert Hallbäck i forbindelse med oversættelsen:

”Geert Hallbäck er den mest vidende og grundige mand, jeg nogensinde har arbejdet sammen med. Han var helt uforfængelig, når det handlede om at omsætte de bibelske tekster til et moderne sprog. Det måtte gerne være vildt, hvis bare det var ordentligt og dækkende. Desuden var han et meget varmt og humoristisk menneske. Det var simpelthen sjovt og inspirerende at arbejde sammen med ham."

Biskop Tine Lindhardt, der som Bibelselskabets daværende generalsekretær også var en del af redaktionsgruppen bag Den Nye Aftale siger:

”Altid bidrog Geert Hallbäcks enorme viden og indsigt til at oversættelsen fik kvalitet og tyngde, uden at blive tung. Han havde en egen lune og var et umådeligt venligt menneske – med den nødvendige kant og det salt, der skal til for at fastholde alvoren og seriøsiteten. Ellers bliver det jo ligegyldigt. Det blev aldrig ligegyldigt med Geert Hallbäck.”

Ærespris for sin indsats for Bibelen

Derfor var Geert Hallbäck også den oplagte modtager af Bibelselskabets ærespris i anledning af selskabets 200 års jubilæum i 2014.

”Geert Hallbäck skriver ikke for at demonstrere sin omfattende og dybe viden eller for at vise, at han er med på de nyeste trends. Han skriver ud fra det evigt relevante krav om ikke at overvurdere læserens paratviden og aldrig undervurdere deres intelligens,” sagde sognepræst og bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet Jørgen Demant blandt andet ved prisoverrækkelsen.

Med et smil, som næsten permanent krusede den ene mundvig, og øjne lysende, ja, spillende af humor, var det uden så mange omsvøb en fornøjelse at arbejde sammen med Geert Hallbäck. Og nyheden om hans død er da også modtaget med stor bevægelse hos kolleger, tidligere studerende, redaktører og andre samarbejdspartnere i Bibelselskabets regi.

Så sent som i juli måned stod Geert Hallbäck for en del af studiematerialet til Bibelselskabets markering af Den internationale oversættelsesdag 2017, der fejres i slutningen af september. I den forbindelse skrev han: ”Det er en fornøjelse for mig, at svare på spørgsmålene, skrive oversættelsesnotater osv. Jeg synes stadig, det er sjovt.” Og det skinnede igennem, i det han skrev.

Han ville gøre folk klogere på Bibelen, og det gjorde han. Den teologiske verden har mistet en formidabel formidler og et klogt, fint og varmt menneske.