Sankthansbål. Foto: Unsplash.
Sankt Hans-bålet er egentlig et vågeblus, der hjælper med at holde onde kræfter væk på natten, hvor overgangen fra lysere til mørkere tider finder sted. Disse overgangsperioder blev engang betragtet som særligt udsatte for overnaturlige kræfters indflydelse. Foto: Unsplash.

Til Sankt Hans fejrer vi Johannes Døbers fødselsdag

Den 24. juni er det Sankt Hans dag – den dag, hvor man fejrer Johannes Døbers fødselsdag. I Danmark tænder vi bål aftenen før Sankt Hans Dag. Her kan du læse mere om traditionen

Johannes Døber

Johannes Døber er Jesus’ fætter, og ifølge Lukasevangeliet er han seks måneder ældre end Jesus. Når vi holder Sankt Hans, er der derfor selvfølgelig også præcis et halvt år til jul, hvor vi fejrer Jesus' fødselsdag.

Man kan læse om Johannes Døber i de fire evangelier. Her fortælles det blandt andet, at han levede i Palæstina som omvendelsesprædikant. Han døbte folk i Jordanfloden for at vaske dem rene for deres synder og fortalte, at de skulle omvende sig, hvis de ville undgå dommen.

Johannes gjorde ikke forskel på høj og lav, når han tordnede dom, og derfor blev han upopulær i de høje cirkler. Han blev henrettet af Kong Herodes.

Men først og fremmest pegede Johannes Døber på Jesus og hans betydning. Du kan læse mere om Johannes Døber her.

Vågeblus

I Danmark fejrer vi Sankt Hans med bål, båltaler og Midsommervisen af Holger Drachmann. Bålene er egentlig vågeblus. Sankt Hans varsler nemlig, at lyset vender, og at det nu går mod mørkere tider. Sankt Hans betegner dermed overgangen til noget nyt.

Ved sådanne overgange fra et til noget andet troede man i gamle dage, at der var særlig frit spil for overnaturlige kræfter, både onde og gode. Man måtte derfor holde sig vågen hele natten for at passe på.

Hekse

Det er formentligt også af samme grund, at man har den ganske makabre skik med at brænde en heks af på Sankt Hans-bålet. Man vil på den måde sikre sig, at de onde kræfter, der er på spil denne nat, hvor lyset vender, ikke får plads i den kommende tid, men derimod sendes til Bloksbjerg.

Samme forestilling om, at overnaturlige kræfter har frit spillerum i overgangen fra et til noget andet, ses nytårsaften og nat, hvor man forlader det gamle år for at træde ind over tærskelen til et nyt. I denne overgang må man jage de mørke kræfter bort, blandt andet ved at skyde nytårskrudt af.

Læs mere om nytår her

Overgang

Tilbage til Sankt Hans, hvor det i dag nok er de færreste, der tænker over, at denne aften og dag er knyttet til Johannes Døber. I Folkekirken er Sankt Hans da heller ikke en helligdag, men mange steder holder man alligevel gudstjeneste eller andagt, inden bålet tændes.

Og skal man finde et fællespunkt mellem midsommerfest og Johannes Døber, kunne det være, at også Johannes Døber betegner overgangen til noget nyt, nemlig Jesus.

Men først og fremmest er Sankt Hans altså den danske midsommerfest, hvor man med et stænk af vemod fejrer, at sommeren er på sit højeste, dagen længst og natten kortest. Men samtidig ved man som sagt også, at dermed vender det – og at man igen går mod mørkere tider.   

Jesus' dåb

Johannesevangeliet 1,29-34:

Næste dag så han [Johannes Døber] Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt: Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand.«

Og Johannes vidnede: »Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn.«