Jesper Tang Nielsen. Foto: Anne Mortensen.
”Vi kan ikke forstå os selv uden Bibelen. Og min påstand vil være, at opfattelsen af Gud bestemmer vores opfattelse af os selv", siger Jesper Tang Nielsen. Foto: Anne Mortensen.

01.10.2021 Af Thomas Godsk Larsen

”Vi må lade Gud komme os i møde”

Teolog og præst Jesper Tang Nielsen er aktuel med bogen ”Møder med Gud”. Han mener, vi ofte gør Gud så abstrakt, at vi overser, hvordan han kommer os i møde ved sin søn, Jesus Kristus

Jesper Tang Nielsen er aktuel med bogen Møder med Gud, som udkommer i Bibelselskabets håndbiblioteksserie. En serie, der tager livtag med kristendommens store spørgsmål i et sprog, hvor alle interesserede kan være med. Bogen giver en fremstilling af de møder med Gud, Bibelen fortæller om – fra Gud skaber mennesket, til pagten på Sinaj og den jødiske tempelkult og videre til det radikalt nye, der sker med Jesus af Nazaret:

”Med Jesus bliver historien om et menneske til et møde med Gud. Ikke, så vi med et forstår alt om Gud. Men således, at det, vi kan vide om Gud, findes i den historie. I Johannesevangeliets kapitel 1, vers 18 står ’Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.’ Det græske ord for at være tolk betyder netop eksegese eller fortolkning. Jesus i Det Nye Testamentes tekster er en fortolkning af Gud, så det er gennem fortolkning af disse tekster, at vi kan forsøge at forstå Gud. Og hvad der er mindst lige så vigtigt: Derved kommer vi til at forstå os selv som mennesker.”

Vi har svært ved at tale om Gud

Jesper Tang Nielsen håber, at læserne vil opdage, hvor rig og betydningsfuld Bibelen er. Den er den vigtigste bog i verden, for vores kultur og tradition kommer fra den, siger han. Men den kan mere end det:

”Vi kan ikke forstå os selv uden Bibelen. Og min påstand vil være, at opfattelsen af Gud bestemmer vores opfattelse af os selv. Alle Bibelens møder får betydning for de mennesker, som Gud møder. De påvirker deres selvforståelse, deres verdensforståelse og deres livsforståelse. Derfor kan vi lade disse møder udfordre, hvad det vil sige at være menneske i dag.”

Jesper Tang Nielsen oplever, at vi i dag ofte har svært ved at tale om Gud:

”Gudsbilledet i dag er meget udflydende. Man tror på, at der er noget større end os, eller man tror på kærligheden som en eller anden magt. Dermed bliver det guddommelige også noget, man selv skal opsøge eller ligefrem fremmane. Det kommer os ikke i møde. Men i Bibelen er Gud til stede som noget bestemt. Han kommer os i møde i sin søn, ja, faktisk allerede som skaberen. Derfor kan mennesket forstå sig selv i forhold til denne anden, der vil mennesket noget. Det er mit håb, at bogen kan åbne læsernes øjne for, at det sker på mangfoldige måder i Bibelen. Og selvfølgelig få dem til at overveje, hvordan det nye i Jesus af Nazaret påvirker vores opfattelse af Gud og mennesker.”

Bibelens fortællinger lever videre

Efter 17 år som lektor i Det Nye Testamente på Det Teologiske Fakultet i København søgte og fik Jesper Tang Nielsen sidste år sit første embede som præst – i Vartov og Københavns Valgmenigheder. Her oplever han, fortæller han, hvordan Bibelens fortællinger om møder med Gud lever videre i menighedens og kirkens fællesskab.

På universitetet var Jesper Tang Nielsen en populær underviser, og han har igennem årene også formidlet sin viden i den brede offentlighed. Det første år som præst har på mange måder været atypisk, fortæller han, pga. corona. Men alligevel har han allerede oplevet, hvor vigtig hans faglige ballast er i præstegerningen:

”At skrive prædikener er det mest teologiske arbejde, jeg nogensinde har lavet. Jeg arbejder lige så seriøst eksegetisk (eksegese = tekstfortolkning, red.) med teksterne, som jeg altid har gjort. Men prædikener kræver meget mere. For man kan ikke stoppe ved at have forklaret tekstens mening. Den skal gøres nærværende for menigheden. På den måde skal det blive konkret, at Gud kommer mennesket i møde i historien om Jesus Kristus.”

Om Jesper Tang Nielsen

Født i 1971. Opvokset i et præstehjem i Nørresundby. Cand.theol. fra Aarhus Universitet 1999. Ph.d. fra samme sted 2003. Siden 2003 ansat på afdeling for bibelsk eksegese på Københavns Universitet, først som adjunkt, fra 2007 som lektor med speciale i nytestamentlig eksegese. Siden 2020 præst i Vartov og Københavns Valgmenighed.

Møder med Gud

Bibelselskabets Håndbibliotek
møder med Gud
119,95

Forfatter: Jesper Tang Nielsen
Sidetal: 148 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-231-5
Mål: 11,6 x 19 cm