Saint Péter and Pául Altarpiece Depicting Apostles in the Church of Sajónémeti - Farkas Gergely 1290x650
I kunsten vises apostlen Peter ofte med en nøgle, mens Paulus ofte afbillededes med et sværd. Malerir af Farkas Gergely.

Sidsel Leth Svensson

Vidste du: Om de 12 apostle

Der ligger drabelige fortællinger bag de symboler, der knytter sig til Jesus´ 12 disciple. Én blev savet ihjel, og en anden blev flået levende. Historierne stammer fra middelalderens helgenlegender og bruges i kunsten til at vise, hvem der er hvem

Når man maler et billede af Paulus eller af Sankt Peter, er det praktisk, at den, der kigger på billedet, kan genkende de pågældende personer. Det er i billedkunsten løst ved ofte af vise de bibelske personer med forskellige attributter.En attribut er et symbol, der er knyttet til en bestemt person. Paulus vises eksempelvis i kunsten med et sværd og en bog, mens Sankt Peter vises med en nøgle eller et nøglebundt. Attributterne fortæller ofte lidt om den pågældendes historie - fra Bibelen eller en helgenlegende. Derfor kan der være lidt forskellige udlægninger af, hvorfor attributterne knytter sig til de pågældende apostle.

De 12 

Jesus havde 12 disciple. Det var de nærmeste af Hans tilhængere. Bibelen fortæller, at Jesus efter sin død og opstandelse bad sine disciple om at sprede det kristne budskab til resten af verden. De blev kaldt apostle, der betyder udsending på græsk.  Efter Judas' forræderi blev Matthias valgt som den 12. apostel. Apostlene bliver som regel vist på bare fødder med skæg og med kapper på. De kan også samlet vises med symboler som 12 lam, 12 duer eller 12 løver. Symbolerne er hentet i forskellige citater fra Bibelen. Desuden vises de i mange varianter som 12 ’et eller andet’.Apostlenes personlige attributter fortæller tit om den måde, de døde på. De fleste af disse historier kommer fra middelalderens helgenlegender. Læs om apostlene og deres attributter her:

Andreas: Et Andreaskors (et krydset kors)

Det fortælles, at han blev korsfæstet på et krydset kors – et Andreaskors! Andreas var bror til Peter.Bartolomæus: En kniv og en stump hud

Det fortælles, at han blev flået levende. En uhyggelig historie!Filip: Patriarkalkors (et kors, der ligger ned), en sten og en skål med en slange eller en drage

Det fortælles, at han blev korsfæstet på et sådant kors og samtidig stenet som straf for at have vækket en drage. Hans mening var at jage den bort.Jakob den yngre: En stok og en kølle eller en sav

Det fortælles, at han blev stenet og derefter dræbt med en stok. I nogle historier blev han også savet over efter sin død!Jakob den ældre: Et sværd, en pilgrimsstav og en musling

Det fortælles, at han blev halshugget med et sværd, og han vises ofte som en pilgrim. Muslingen skyldes hans mange sørejser og en fortælling, hvor han (efter sin død) redder en mand fra at drukne.Judas Taddæus: En stok, en hellebard eller økse og et skib

Det fortælles, at han blev dræbt med en stok, og skibet symboliserer hans missionsrejse. En missionsrejse var en rejse, hvor man fortalte om kristendommen og oprettede kristne menigheder.Peter: Et Peterskors (et kors, der vender på hovedet), nøgler, tre løftede fingre, en hane, m.fl.

Peter hed egentlig Simon, men Jesus gav ham navnet Peter ved at sige: ”Du er den klippe, hvorpå jeg vil bygge min kirke.” Det aramæiske Kefas, der betyder klippe, bliver på græsk, som Det Nye Testamente er skrevet på, til Petros, som på latin blev til Petrus. Heraf kommer navnet Peter. Det fortælles, at Peter blev korsfæstet med hovedet nedad. Nøglerne symboliserer, at Jesus gav Peter Himmerigets nøgler, det vil sige en mulighed for at give mennesker syndsforladelse. De tre fingre symboliserer, at Peter forrådte Jesus tre gange efter hans tilfangetagelse. Forinden havde Jesus forudset, at Peter ville forråde ham tre gange, inden hanen galede! Peter vises ofte med krøllet hår og et kort skæg.Simon Zeloten: En Sav

Det fortælles, at han blev savet ihjel.Thomas: En lanse eller et sværd, en vinkelmåler, en sten eller et spyd

Vinkelmåleren henviser til Thomas som ’himmelsk bygmester’. En legende fortæller nemlig, hvordan han delte penge ud til fattige, penge han faktisk skulle have bygget et palads for. En anden historie fortæller, at han blev stukket ihjel af soldater, en tredje at han blev stenet og herefter gennemboret med et spyd. Bibelen fortæller, at Thomas ikke ville tro på, at Jesus var genopstået fra de døde, før han fik lov til at røre ved hans sår! Thomas kendes derfor også som den vantro eller tvivlende Thomas.Johannes: En kalk med en drage eller slange på

Johannes er den samme som evangelisten Johannes, men han har andre attributter, når han vises som apostel: En kalk (et bæger) der tit har et billede af en slange, en øgle eller en drage på. En historie fortæller, hvordan en præst forsøgte at give Johannes gift, men da han gjorde korsets tegn for bægeret blev giften til en slange og flygtede. Johannes var ifølge Bibelen den af disciplene, Jesus holdt mest af!Matthæus: Et sværd, en økse eller en hellebard og en pung eller et regnebræt

Matthæus hed Levi og var tolder, inden han mødte Jesus. Dengang var Israel besat af Romerriget, og toldere, som Levi, samarbejdede med romerne og var meget upopulære. Matthæus er den samme som evangelisten Matthæus, men han har andre attributter, når han vises som apostel: Et sværd, en økse eller en hellebard og en pung eller et regnebræt. Det fortælles, at han blev dræbt med et sværd (heraf sværdet). Da han, før han mødte Jesus, var tolder (dvs. pengeopkræver), forbindes øksen/hellebarden og pungen/regnebrættet også med ham.Matthias: En åben Bibel og tveægget økse

Matthias blev valgt til apostel efter Judas Iskariots forræderi. Da Israel havde 12 stammer, måtte der af symbolske grunde være 12 apostle. Det fortælles, at Matthias blev halshugget med en tveægget økse.

...Desuden:Paulus: Et sværd og en bog. Derudover en ulv og et lam

Paulus hed egentlig Saul og var i sin ungdom en ivrig forfølger af kristne. Han blev omvendt, efter han i et syn mødte den opstandne Kristus. Ulven og lammet symboliserer Paulus før og efter hans omvendelse. Som kristen blev Paulus dømt til døden, men havde som romersk statsborger krav på at blive halshugget med et sværd. Bogen symboliserer hans mange breve, som findes i Bibelen. Han er ofte skaldet og har langt skæg. Paulus var ikke en af Jesus' disciple, men kaldte sig selv apostel. Det er lidt forskelligt, om det er Mathias eller Paulus, der bliver betragtet som den 12. apostel.Judas Iskariot: En pung eller penge

Bibelen fortæller, at Judas forrådte Jesus for 30 sølvpenge. Hans attribut er derfor en pengepose. Han hængte efterfølgende sig selv og var af gode grunde den eneste af Jesus' disciple, der ikke efterfølgende blev apostel. Han er ofte klædt i grønt eller gult (djævelens farver), har rødt hår og vises med en djævlefigur.