Engle er traditionelt blevet gengivet med fuglelignende vinger af fjer. Foto: Pixabay.
Engle er traditionelt blevet gengivet med fuglelignende vinger af fjer. Foto: Pixabay.

Astrid Kienitz

Vidste du: Om engle

Engle bliver ofte fremstillet som enten små, buttede keruber eller langlemmede, androgyne skønheder, men deres oprindelse er mere flertydig. De hellige væsener, vi kalder engle, stammer fra Nærorienten, og har rod i flere forskellige kulturer og fortællinger

 • I Bibelen oversættes to forskellige ord med 'engel'. I Det Gamle Testamente bruges det hebraiske ord malak (מַלְאָךְ), der betyder budbringer. I Det Nye Testamente bruges det græske ord angelos (ἄγγελος), der også betyder budbringer eller udsending.
   
 • Kun keruber og serafer bliver i Bibelen beskrevet som havende vinger - keruber har to og serafer har seks - men ellers bliver engle ikke beskrevet i Bibelen
   
 • I kristen kunst er Engle også inspireret af beskrivelsen af de 'fire levende væsener' fra Ezekiels Bog og Johannes Åbenbaringen.
   
 • Englehierarkiet blev skabt af Pseodo-Dionysios Areopagitten, da han udgav sin traktat De Coelesti Hierarchia (Om det himmelske hierarki) i 4-500-tallet. Englene er her delt op i tre sfærer, hvoraf kun englene i den tredje sfære viser sig for mennesket. Keruber og serafimer hører til i den første sfære.
   
 • Ærkeengle hører til i den tredje sfære. Ordet kommer af det græske archangelos (ἀρχάγγελος), der betyder 'øverste engel'. Kun Gabriel og Mikael bliver nævnt ved navn i Bibelen, men kaldes i den protestantiske tradition ikke ærkeengle. Rafael bliver nævnt i den apokryfe Tobits Bog, og Uriel stammer fra apokryfen Enoks Bog.
   
 • I oldkirken var englenes natur og specielt deres oprindelse meget omdiskuteret. Blandt andet pave Gregor den Store forholdt sig til englenes oprindelse.

Englehierarkiet

Pseudo-Dionysius' englehierarki:

Første sfære (himmelske rådgivere): Serafer, Keruber og Troner.

Anden sfære (himmelske vogtere): Herredømmer, Dyder og Myndigheder.

Tredje sfære(himmelske budbringere): Fyrstedømmer, Ærkeengle og Engle.