Nelson Mandela sagde om Jesus' betydning: "Det Gode Ord blev båret af vores genfødte Messias, som ikke valgte én race, som ikke valgte ét land, som ikke valgte ét sprog, som ikke valgte én stamme, men som valgte hele menneskeheden. Hver påske markerer vores tros genfødsel. Den markerer vores Frelsers sejr over torturen på korset og graven." Foto: Mike Hutchings/REUTERS/Scanpix.
Nelson Mandela (1918-2013) står for mange som et menneske, der udlevede centrale kristne værdier som tilgivelse, næstekærlighed og nedbrydning af grænser. Foto: Mike Hutchings/REUTERS/Scanpix.

13.12.2013 Astrid D. Kienitz

Vidste du: Om Nelson Mandela og kristendommen

Nelson Mandela var Sydafrikas første sorte præsident. Og den store menneskerettighedsforkæmper havde et nært forhold til kristendommen

• Nelson Mandela blev døbt ind i metodistkirken. Hans mor sendte ham til metodisternes lokale skole, da han var syv. Det var her, han fik navnet Nelson. Hans videre skolegang foregik også på en af metodistkirkens missionærskoler, og han havde gennem sin opvækst et nært forhold til kirken. 

• Nelson Mandela mente, at kirken spillede en afgørende rolle i lokalsamfundet. I sin selvbiografi Vejen til frihed skrev han: "Kirken var lige så optaget af denne verden som af den næste: Jeg så, at stort set alt, hvad afrikanerne har opnået, er gjort muligt gennem kirkens missionærarbejde."

• I 1998 holdt Mandela, som Sydafrikas præsident, tale til Kirkernes Verdensråds 8. forsamling. Her priste han kirkernes arbejde i Sydafrika, specielt i forhold til børns uddannelse - det arbejde, han selv havde nydt godt af som barn. Han understregede også, hvor vigtig kirken havde været for de indsatte i apartheid-fængslerne som et forbindelsesled til omverdenen. Han sagde bl.a.: "Verdensrådet eksemplificerer på den mest konkrete måde, hvordan religionen bidrager til vores frigørelse."

• I 1994 udtalte Mandela sig om Jesus' betydning:

"Det Gode Ord blev båret af vores genfødte Messias, som ikke valgte én race, som ikke valgte ét land, som ikke valgte ét sprog, som ikke valgte én stamme, men som valgte hele menneskeheden. Hver påske markerer vores tros genfødsel. Den markerer vores Frelsers sejr over torturen på korset og graven.

Vores Messias, som kom til os som en dødelig mand, men som gennem sin lidelse og korsfæstelse opnåede udødelighed. 

Vores Messias, født som en udstødt i en stald og henrettet som en kriminel på korset. 

Vores Messias, hvis liv bevidner, at der ikke er nogen skam i at være fattig: De, som skal skamme sig, er dem, der gør andre fattige.

Hvis liv viser, at der ikke er nogen skam i at være forfulgt: De, der skal skamme sig, er dem, der forfølger andre.

Hvis liv kundgør, at der ikke er nogen skam i at være erobret: De, der skal skamme sig, er dem, der erobrer andre.

Hvis liv viser, at der ikke er nogen skam i at være fordrevet: De, der skal skamme sig, er dem, der fordriver andre.

Hvis liv bevidner, at der ikke er nogen skam i at være undertrykt: De, der skal skamme sig, er dem, der undertrykker andre."

Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela blev født den 18. juli 1918 i Sydafrika.I 1942 blev han medlem af ANC (African National Congress) og kom til at stå i spidsen for deres kamp mod apartheid-styret.I 1962 blev Mandela fængslet for opfordring til strejker, men senere blev han idømt livstid for deltagelse i planlægning af væbnet kamp. Han nåede at afsone mere end 27 år, inden han blev løsladt den 11. februar 1990 efter massivt internationalt pres. Mandela var den første sorte præsident i Sydafrika og besad embedet fra 1994-1999.Han modtog over 250 hædersbevisninger bl.a. Nobels Fredspris i 1993.Mandela var gift tre gange. Han fik seks børn og 17 børnebørn. Han døde i en alder af 95 år den 5. december 2013.