Jesus og Nikodemus
Nikodemus kom for at stille sine spørgsmål om natten, da han helst ikke ville have at de andre farisæere skulle se ham. Senere forsvarede han dog Jesus overfor ypperstepræsterne og sammen med Josef af Arimatæa sørgede han for at få Jesus lagt i graven. Maleri af Andreas Armin d'Órfre. Foto: Wikimedia Commons.

Astrid D. Kienitz

Vidste du: Om Nikodemus

Nikodemus er en karakteristisk figur i Johannesevangeliet. Han er farisæer, men tager ikke afstand til Jesus som andre farisæere. Han kommer tværtimod til ham med sine spørgsmål. Senere forsvarer han Jesus overfor de skriftkloge og hjælper til med at begrave ham. Hvor godt kender du Nikodemus?

 • Nikodemus nævnes kun i Johannesevangeliet. 
   
 • I Johannesevangeliets kapitel 3 kommer Nikodemus til Jesus om natten. På grund af de ting, Jesus har gjort, har Nikodemus konkluderet, at Gud er med ham, og nu vil han gerne stille ham spørgsmål. Jesus fortæller ham, at mennesket må fødes på ny, så det også er født af ånd. Derudover fortæller Jesus i denne passage om sin egen opstandelse, og at ”verden skal frelses ved ham.” (Johannesevangeliet 3,17).
   
 • Nikodemus forsøger at forsvare Jesus overfor farisæerne og ypperstepræsterne, men han taler for døve øren. (Johannesevangeliet 7,50-52).
   
 • Sammen med Josef af Arimatæa sørger Nikodemus for, at Jesus bliver begravet. (Johannesevangeliet 19,38-42).
   
 • I løbet af Johannesevangeliet omtales han med titlerne rådsherre, lærer og farisæer. Han beskrives også indirekte som meget rig, idet han medbringer intet mindre end 100 pund aloe og myrra til at salve Jesus’ krop med, inden han lægges i graven.
   
 • Nogle forskere tolker Nikodemus som en repræsentant for jøderne overfor Jesus; andre vil hellere tolke ham som en repræsentant for ’det almindelige menneske’.
   
 • Et apokryft evangelium fra begyndelsen af 400-tallet, der bliver kaldt Nikodemusevangeliet, har Nikodemus som hovedperson. Teksten er til en vis grad bygget på de kendte evangelier, men tilføjet nyt stof. Evangeliet præsenterer sig som oversættelsen af et hebraisk skrift skrevet af Nikodemus selv, men der er ikke noget, der tyder på, at det hebraiske skrift har eksisteret. Den første del af evangeliet bliver tit kaldt Pilatusakterne, da den følger processen mod Jesus detaljeret og ender med, at Pilatus og hans hustru Procla bliver kristne.
   
 • Nikodemusevangeliet indeholder blandt andet en beretning om Jesus' nedstigning til dødsriget, og det var med inspiration fra denne historie, at Grundtvig skrev salmen I kvæld blev der banket på Helvedes port, en gendigtning af den engelske digter Cædmons salme Krist og Satan.
   
 • Nikodemus er også hovedperson i en af Niels Johansen og Werner Knudsens nye salmer, der ganske simpelt hedder Nikodemus. Salmen fokuserer på dåben, som Jesus refererer til i deres samtale.
   
 • Navnet Nikodemus kommer fra græsk og betyder ’folkets sejr’. Det er sammensat af ordene nike (νίκη) og demos (δεμος), der betyder henholdsvis ’sejr’ og ’folk’. 
   
 • Nikodemus har på grund af sit natlige, skjulte besøg hos Jesus givet navn til begrebet Nikodemuskristne, som betegner mennesker, der går meget stille med dørene med deres tro.

Farisæerne

Farisæere var navnet på et religiøst parti i den antikke jødedom, der specielt lagde vægt på overholdelsen af Moseloven.

Betegnelsen er afledt af det hebraiske parush(פרוש), der betyder 'udskilt'.

Farisæerne var passive overfor den romerske besættelse, da de mente, den var en straf for folkets synder, hvilket gjorde dem upopulære blandt andre jøder.

I dag bruges udtrykket 'farisæer' om en skinhellig eller hyklerisk person.