På Guds befaling bygger Noa sin enorme ark. Maleri af Theodore Poulakis.
På Guds befaling bygger Noa sin enorme ark. Maleri af Theodore Poulakis.

Astrid D. Kienitz

Vidste du: Om Syndfloden

Da Gud blev vred over den syndige menneskehed, besluttede han at sende en syndflod ud over hele verden. Kun Noa fik lov til at redde sig selv og sin familie ved at bygge en ark, og hans historie bliver fortalt i Første Mosebog. Men hvor godt kender du historien om syndfloden?

 • Noa bliver beskrevet som en retfærdig mand blandt sine syndige samtidige: "Noa vandrede med Gud." (Første Mosebog 6,9).

   
 • Noa var 600 år gammel, da han byggede arken, og døde først i en alder af 950.

   
 • Herrens befaler Noa til at bygge sin ark af gofertræ; det er den eneste gang, det ord optræder i Bibelen. Ordet stammer fra det hebræiske gofer (גפר) og er uoversat i de fleste bibler - simpelthen fordi man ikke aner, hvad det er.

   
 • Ifølge beskrivelsen i Bibelen sagde Herren til Noa: ”Således skal du bygge arken: Den skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj. (Første Mosebog 6,14) Arken ville altså have været ca. 189 meter lang, 19 meter høj og 32 meter bred, hvilket er lige over halv størrelse af de største skibe i dag – otte identiske Mærsk-skibe, der hver især måler 397 gange 56 meter. Til sammenligning var Titanic 269 meter lang og 28 meter bred.

   
 • Der var flere dyr i arken, end de fleste tror. Gud sagde til Noa: ”… Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. Også af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun…” (Første Mosebog 7,2-3).

   
 • Vandstanden begyndte at falde igen efter 150 dage (ca. fem måneder), men regnen fortsatte indtil den 10. måned. Arken gik på grund på bjerget Ararat i den syvende måned. (Første Mosebog 8,3-5).

   
 • Den første fugl Noa sendte ud for at lede efter landjord var en ravn: ”den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden." (Første Mosebog 8,7) Ugen efter sendte han en due ud, der vendte tilbage uden at have fundet vand. Ugen efter kom den udsendte due hjem med et olieblad i næbbet, og syv dage efter sendte han en due ud, der fandt landjord og ikke vendte tilbage.

   
 • Regnbuen er et symbol på den pagt, Gud lavede med alle levende væsener efter syndfloden, hvor han lovede, at han aldrig mere ville lade en syndflod udslette dyr og mennesker igen. (Første Mosebog 12-13).

Duen i Bibelen

I bibelsk tid blev duen både brugt som budbringer og som fødevare. 

Duen bliver ofte brugt som offerdyr i Bibelen, blandt andet ofrer Maria og Josef duer i templet efter Jesus' fødsel.

I Det Nye Testamente viser Helligånden sig som en due, da Jesus bliver døbt. Derudover er duen - specielt med en olivengren i næbbet - et af de hyppigst brugte symboler på fred.