Kirkesangbogen

Det nye supplement til salmebogen med både salmer og sange

Med Kirkesangbogen får salmebogen et supplement, der fornyer og viderefører den vigtige danske fællessangstradition.

Kirkesangbogen indeholder 229 salmer og sange med mangfoldige tolkninger af kristent trosliv og eksistens.

Bogens varierede repertoire skaber sammenhæng mellem samtidens livsforståelse og musikalske virkelighed og salmens traditionelle univers. På den måde inviterer den alle – både vante og nye kirkegængere – indenfor.

259,00

Indbinding: indbundet, lærred
Forlag: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Varenummer: 978-87-7524-180-4
Mål: 20,6 x 13,7 cm

Kirkesangbogen er der nyt repertoire til højmessen men også til børnegudstjeneste, vielse, begravelse, morgen- og aftensang og til arrangementer i sognegården. En del er af ældre karakter, som fx Nu tændes tusind julelys og Septembers himmel er så blå mens andet er helt nyt, som Anne Linnets Størst af alt er kærlighed, Simon Grotrians Velsign mit barn, Lisbeth Smedegaard Andersens Fadervor og Dy Plambecks Hold håbet op. I bogen findes også et mindre repertoire af sange og salmer, der kan synges i ring eller som kanon, kendte engelske sange og ”glemte” salmer af fx Ole Sarvig og Jørgen Gustava Brandt.

De udvalgte salmer og sange er alle egnede til fællessang, ligesom høj musikalsk, tekstlig og teologisk kvalitet har været pejlemærker i udvælgelsen. Nye samarbejder mellem sangskrivere, digtere og komponister har skabt spændende tekster og melodier.

40 sogne landet over har testet materialet og på den måde sikret, at de udvalgte salmer og sange har stor brugsmæssig værdi og kvalitet.

Kirkesangbogen er indbundet i lærred med guldpræg. Mulighed for guldtryk. Salmerne og sangene er trykt med nodelinjer og becifringer. 

Kirkesangbogen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Ole Kirk's Fond.