Metafysikkens historie

Denne filosofiafhandling bygger på en forelæsningsrække i det obligatoriske fag "Almen filosofi" på teologistudiet ved Københavns Universitet.

Denne filosofiafhandling bygger på en forelæsningsrække i det obligatoriske fag "Almen filosofi" på teologistudiet ved Københavns Universitet. En række vigtige filosoffer fra antikken til idag er udvalgt til historisk belysning af filosofiske problemer koncentreret omkring metafysikken. Metafysik bygger på erfaringen af en overordnet sammenhæng i tilværelsen, en virkelighed, som vi har eller ikke har indsigt og del i. Metafysikkens spørgsmål er, hvorvidt en sådan erfaring kan udtrykkes.  Fremstillingen er i det væsentlige tematisk, filosoffernes individuelle udvikling er udeladt til fordel for deres "optimale" fremtræden. Alment historisk stof er skåret ned til et minimum og henvist til forbindende afsnit af mere reflekterende karakter. Som smagsprøver på antik og nyere filosofisk primærlæsning er der indlagt uddrag fra tekster af Platon og Descartes. I denne nye udgave er flere kapitler væsentligt omarbejdede, f.eks. om Locke og Kant. 

249,95

Forfatter: Lars Christiansen
Sidetal: 400 sider
Indbinding: Paperback
Forlag: Museum Tusculanum
Varenummer: 978-87-7289-874-2

Nyt er kapitlet om udviklingstanken og ordforklaringerne sidst i bogen. Indledningen er skrevet helt om. Den beskriver metafysikkens historie som en kamp og en balancegang mellem rationalismen og dens kritikere.