Adventskrans med to tændte lys. Foto: Shutterstock.

30.11.2022

10 bibelcitater om forventning

"Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt", siger Ordsprogenes Bog. Adventstid er forventningstid, men dén har en bagkant: Julenat bliver os en frelser født, og håbet fra Esajas’ Bog får kød og blod. Vær på forkant med juleunderet, og læs 10 ord fra Bibelen om at vente sig alt godt fra Gud.

1. Håb på det, vi ikke ser

Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed.

Paulus' Brev til Romerne kapitel 8, vers 24b-25

2. Glæde i vente

Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd.

Esajas' Bog kapitel 35, vers 1-2a

3. Venter med længsel

Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares.

Paulus' Brev til Romerne kapitel 8, vers 18-19

4. Når Menneskesønnen kommer på ny

Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.

Lukasevangeliet kapitel 21, vers 26-27

5. Vent dig alt godt

Herrens troskab er ikke hørt op,

hans barmhjertighed er ikke forbi,

den er ny hver morgen;

din trofasthed er stor.

Klagesangene kapitel 3, vers 22-23

6. Hvad har jeg at vente på, Herre?

En mand vandrer som et skyggebillede,

han samler rigdom til ingen nytte,

han ved ikke, hvem der skal høste den.

Hvad har jeg så at vente på, Herre?

Mit håb står til dig!

Salmernes Bog kapitel 39, vers 7-8

7. Stor løn i vente

Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde.

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 35

8. Forventning trukket i langdrag …

Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt,

et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog kapitel 13, vers 12

9. Venter på Jesus Kristus

Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.

Paulus' Brev til Filipperne kapitel 3, vers 20

10. Forventningen om en frelser

Det folk, der vandrer i mørket,

skal se et stort lys,

lyset skinner for dem,

der bor i mørkets land.

Esajas’ Bog kapitel 9, vers 1

Julepynt, firkløver

Forgyldt julepynt til juletræet eller vinduet
julepynt
150,00

Illustrator: Ann Degen
Forlag: Bibelselskabet
Materiale: Forgyldt
Varenummer: JULEPYNT2021
Mål: 7 x 8 cm.