Udsnit af Edward Hicks "The Peaceable Kingdom" fra cirka 1833. Kilde: Wikimedia Commons.
"Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem" (Esajas 11,6). Udsnit af Edward Hicks "The Peaceable Kingdom" fra cirka 1833. Kilde: Wikimedia Commons.

Preben Medom Hansen

Bag om Esajas og Davidssønnens fredsrige

Hvad er på spil i Bibelens tekst om Esajas og Davidssønnens fredsrige? Preben Medom Hansen giver et kvalificeret bud, som læreren kan tage udgangspunkt i, når klassen arbejder med tekst og musik.

Esajas’ vision om fredsriget – Esajas’ Bog, kapitel 11, vers 1-9

Ulven og lammet ligger side om side, og barnet leger med slangen. Så smukt og utopisk tegner den gammeltestamentlige profet Esajas det kommende fredsrige i en af Bibelens mest smukke, enkle og kendte tekster.

I vers 1-5 fortæller Esajas først om den frelserskikkelse, der skal føre folket frem til det paradisiske fredsrige. I den jødiske tradition kaldes denne frelserskikkelse Messias. Om denne frelserkonge får vi i vers 1 at vide, at han skyder som en kvist af Isajs stub. Isaj var kong Davids far, så folkets frelser vil være af Davids slægt. 

I de næste vers hører vi om hans gode egenskaber, visdom, indsigt, kundskab og styrke – og alt stammer fra Herrens ånd. Esajas fortæller også om frelserens store retfærdighed, som han får god brug for, fordi han skal dømme både den svage og voldsmanden og både den retfærdige og den uretfærdige.

I vers 6-8 følger den berømte poetiske passage, hvor det kommende fredsrige males i fem poetiske billeder:

  • Ulven og lammet
  • Kalven og ung-løven
  • Koen og bjørnen
  • Løven der æder strå 
  • Barnet og slangen

Fredsriget i kunsten

Esajas’ fredsrige er ofte blevet tolket og brugt som et billede på det kommende Paradis. Mange kunstnere har ladet sig inspirere af denne passage. Blandt andet Marc Chagall som har brugt motiver fra Esajas’ vision om fredsriget i det store glasmosaik-vindue i FN-bygningen i New York. 

Vers 9 afrunder visionen og slår fast, at ingen volder ondt, fordi hele landet er fyldt med kundskab om herren.

Du kan læse en kort tekst om profeten Esajas og hovedtemaerne i Esajas’ Bog her.

Læs mere

Læs teksten til Hånd i hånd

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang