Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen helt aktuelt. Foto: Unsplash
Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen helt aktuelt. Er en utopi fx positiv eller farlig? fx? Foto: Unsplash

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Shaka Loveless' "Hånd i hånd"

Er en utopi – en vision om det gode, det sande og det rigtige – noget, som vi mennesker kan bruge positivt? Eller er utopien farlig? Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i Bibelens tekst om Davidssønnens fredsrige og Shaka Loveless´ sang.

1. Indledende tekstarbejde
Hør sangen, og læs teksten.  Stil følgende opgave:

 • Hvad er det for et ”fredsrige” Shaka Loveless synger om? Overvej det hver især, og skriv jeres tanker ned i stikordsform.

Lav en fælles opsamling.

Læs herefter Esajas’ Bog, kapitel 11, vers 1-9

 • Hvilke ting fra Bibelteksten er kommet med i sangen?

Læs interviewet med Shaka Loveless

 • Hvorfor er teksten om fredsriget meningsfuld og inspirerende for Shaka Loveless?
 • Hvad kan der ligge i hans udsagn om, at ”han er lige så stærk i tvivlen som i troen”?

Lad eleverne kommer med deres bud på, hvordan følgende passager i sangen kan forstås.

A
Det sted i hjertet
Helt inderst inde
Hvor kalven græsser
Ved siden af løven

(pointen at fredsriget kan være en metafor på en indre fred)

B
Du kan kalde det Fred
Eller Nirvana
Jeg finder det i varmen i dine arme

C
En større ånd har ført os sammen
Skubber os tættere
Helt ind til hinanden

2. Dagdrømmeri eller inspiration?
Man kan kalde Esajas’ vision om fredsriget for en utopi.

Utopi, det ideelle samfund, præget af harmoni, overflod, lighed, frihed med mere. Dvs. et samfundsideal, som ikke lader sig virkeliggøre. Forestillinger af den art har gjort sig gældende igennem hele historien (Kilde: Gyldendals Store Danske Encyklopædi).

For Shaka Loveless er der tydeligvis både værdi og mening i teksten om fredsriget. Han siger i interviewet:

”I dag er der ikke mange holdepunkter i tilværelsen. Derfor er det rart at have pejlemærker, og for mig er der muligheder i sådan en tekst som den om fredsriget. Det er noget af det, der er så fint med tro. Det er op til en selv, om man tror på det eller ej, men hvis man tror på det, så har man noget at arbejde hen imod.”

Journalisten Steffen Jensen har en anden mening. Han er jøde og bor i Jerusalem. Så spørgsmålet om fred og ufred er særdeles virkeligt i hans hverdag. Han forholder sig kritisk til Esajas-teksten om fredsriget:

”Jeg er ikke en stor tilhænger af al den profetiske snak. Vi er én gang blevet sparket ud af Paradis, og det er her, vi må leve vores liv”, siger han. Han advarer mod alle ideologier, som lover os Paradiset, og opfordrer til, at vi kæmper for et bedre samfund uden at forfalde til religiøst-politisk dagdrømmeri.
(Fra ”Bibelmagasinet” udgivet i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum i 2014).

Stil eleverne følgende opgaver:

 • Forsøg at ”tænke med” i den retning Shaka Loveless tænker: Hvordan kan en utopi  – en vision om det gode, det sande og det rigtige – være noget, som vi mennesker kan bruge positivt?
 • Forsøg at følge Steffen Jensens tankegang: Hvorfor kan en utopi som Esajas’ fredsrige være unyttig og måske endda farlig?

3. En engel og en djævel på skulderen
Hånd i hånd handler blandt andet om den vedvarende kamp mellem det gode og det onde i vores liv. Shaka Loveless bruger det billede, at der sidder en engel på den ene skulder og en djævel på den anden.

Det billede kan de fleste nok genkende. For alle har stået i valgsituationer, hvor den indre diskussion eller kamp har kunnet beskrives med engel-djævel metaforen. En billedsøgning på ”angel and devil shoulder” viser, at metaforen er kendt verden over.

Vælg ét af billederne fra nettet med englen og djævelen på skulderen, og indsæt motivet midt på et A4-ark. Print ud og del ud til eleverne.

Stil følgende opgave:

 • Tegn fem talebobler til både englen og djævelen.
 • Find fem emner, som du har prøvet at have en indre diskussion om.
 • Hvad sagde englen? Hvad sagde djævelen? Skriv det i taleboblerne.

Tal bagefter om, hvad der afgør, hvis stemme man til sidst vælger at lytte til.

I interviewet siger Shaka Loveless:

”For mig handler teksten og min sang om at overvinde det negative og bruge det til noget positivt.

 • Hvad kan Shaka Loveless mene med den formulering? Hvordan kan man bruge det negative positivt?

4. Har vi brug for fare og ufred?
Nu skal teksten om ulven og lammet der ligger side om side nok ikke forstås bogstaveligt.

Men spørgsmålet er, om vi mennesker og resten af verden overhovedet har lyst til fred. I en net-debat om ulve i Danmark skrev én – med et glimt i øjet – at man kunne håbe, at Danmark blev som Esajas’ fredsrige, hvor ulven og lammet kan ligge side om side. Så ville ulveproblemet være løst. En anden debattør svarede:

”Hvor ville verden blive kedelig, hvis "fredsriget" fra Esajas’ Bog blev en realitet. Vi ville kede os til døde i "Paradiset." Farer er derimod livsbekræftende. Jeg tror, det er derfor, vi længes efter ulven. Det minder mig om Tom Kristensens "Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig død."

 • Diskutér, hvor meget rigtigt der er i det synspunkt – at vi mennesker har en trang til at opsøge farer, og at vi altid vil søge udfordringer og kamp.

At kamp er nødvendig er også budskabet i disse to vers fra sangen ”Jeg elsker den brogede verden”.

Var Livet en Dans paa Roser,
mon Alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var Noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og Du?

Kamp maa der til, skal Livet gro,
ej Kamp blot for dagligt Brød,
men Kamp for Frihed i Liv og Tro -
thi evig Stilstand er Død!

 • Hvad mener I om holdningen i de to vers. Skal der kamp til? Og hvis der skal, hvornår skal der så kamp til?
 • Er ”kamp” og ”fred” altid modsætninger? Eller er kamp forudsætningen for fred?

5. Et billede af fredsriget
Flere kunstnere har ladet sig inspirere af Esajas’ beskrivelse af et smukt, utopisk fredsrige.
Se for eksempel følgende to eksempler.

 • Marc Chagalls glasmosaik i FN-bygningen (lav en billedsøgning på Google: ”Marc Chagall United Nations”)
 • Edward Hicks’ billede The Peaceable Kingdom (søg på titlen på den gratis billeddatabase: www.commons.wikimedia.org)

Lav i fællesskab jeres eget fredsrige-kunstværk. Men lav en moderne udgave, hvor motiverne ikke nødvendigvis ligner noget fra zoologisk have, men er et modbillede på den ufred, der findes i nutiden.

Eleverne kan tegne, male eller finde fotos, illustrationer m.m. på nettet, som udskrives og evt. modificeres med kommentarer, understregninger eller lignende.

De enkelte motiver sættes op på en stor planche.

Værket kan også laves rent digitalt – for eksempel som en PowerPoint, som alle bidrager til, eller som en billedcollage (kan laves i fotoredigeringsprogram eller i en velegnet billedcollage-app, hvis man arbejder på iPad eller smartphone).

Læs mere

Læs teksten til Hånd i hånd

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang.

Esajas

Ulven skal bo sammen med lammet,
panteren ligge sammen med kiddet;
kalv og ungløve græsser sammen,
en lille dreng vogter dem.
Koen og bjørnen bliver venner,
deres unger ligger sammen,
og løven æder strå som oksen.

Læs hele teksten

Hånd i hånd

Tag os til det, ja lad os se det
Det sted i hjertet
Helt inderst inde
Hvor kalven græsser
Ved siden af løven
Jeg ved vi er på vej
Men det er svært at finde