Maria og Josef beder over Jesu krybbe mens okserne ser til. Ude til højre ses en bedende kvinde fra malerens samtid. Udsnit af Gerard Davids "Triptykon med Jesu fødsel". Fra Wikimedia Commons.
Maria og Josef beder over Jesu krybbe mens okserne ser til. Ude til højre ses en bedende kvinde fra malerens samtid. Udsnit af Gerard Davids "Triptykon med Jesu fødsel". Fra Wikimedia Commons.

Preben Medom Hansen

Bag om juleevangeliet

Juleevangeliet indeholder den kendte fortælling om en lang rejse og pigen der føder Guds søn. Men fortællingen skaber også et helt nyt billede af Gud, forklarer Preben Medom Hansen. Brug den faglige baggrund, når klassen arbejder med tekst og musik.

Peter A.G. Nielsens sang er skrevet med afsæt i juleevangeliet, der står i Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-21. Her på hjemmesiden findes et lille tema om julen og juleevangeliet. Find det her.

Skift i gudsforestillingen

Fortællingen om det unge par, der må føde Guds søn i en stald, er smuk, spændende og umiddelbar forståelig for både voksne og børn. Der er noget enkelt og basalt menneskeligt ved fortællingen om en vanskelig rejse og en fødsel. Men lige så enkel selve fortællingen er, ligeså svært kan det være at forstå det radikale skift i gudsforestillingen og hele den religiøse tænkning, som starter med juleevangeliet. 

Gennem hele Det Gamle Testamente har Gud været almægtig, ofte streng - andre gange tilgivende - men altid utilnærmelig i sin ophøjethed. Og aftalen mellem Gud og folket har været, at Gud hjælper folket til fremgang, hvis folket til gengæld tilbeder Gud og holder hans bud og love.

I evangelierne bliver Jesus omtalt som Guds søn. Og flere af fortællingerne viser, at han har klassiske guddommelige evner. For eksempel kan han helbrede, opvække døde og til sidst genopstår han selv fra døden. Men han beskrives også som et virkeligt menneske med følelser og temperament. I kristendommen siger man ofte, at Jesus er sand Gud og sandt menneske.  

Treenig 

Udtrykket treenig Gud findes ikke i Bibelen. Det er en senere teologisk forklaring der forsøger at klarlægge, hvordan forholdet er mellem Faderen, Sønnen og Helligånden. Det har været vigtigt for ”kirkefædrene” at undgå, at Gud og Jesus blev forstået som to adskilte guder. Der er kun en Gud understregede de, men Gud har tre forskellige skikkelser. Derfor møder man indenfor kristendommen også tit den formulering, at Gud lod sig føde som menneske. Gud opgiver altså den utilnærmelige og ophøjede position, som han har haft gennem hele Det Gamle Testamente og bliver selv et menneske. Den gamle pagt, der byggede på gensidighed overholdelse af aftalen, bliver overflødig, fordi Gud ofrer sig selv og dermed tager straffen for alle menneskenes synder. Nåden er gratis – som et af de mere kække, kristne slagord fortæller.

Hvordan er Gud

Gudsforestillingen bliver altså med Jesus’ fødsel radikalt anderledes og i tilgift en del mere kompliceret. Og mange nutidige teologiske diskussioner handler om, hvordan Guds væsen egentlig er. Er Gud stadig almægtig, eller har han med Jesus valgt i stedet at være solidarisk og kærlig?  I hvor høj grad dømmer Gud mennesker ud fra deres gerninger? Eller ud fra deres tro? Betyder Jesus’ død på korset, at alle mennesker bliver frelst? Hvilken betydning har vores overholdelse af etiske bud og love i kristendommen? Og hvad betyder ”frelse” egentlig? Der er i høj grad stadig grøde i den teologiske debat. Og det hele kan føres tilbage til Jesus’ fødsel, fordi det er den begivenhed, der så at sige startede kristendommen.

Læs mere

Læs teksten til Klokkernes konge

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang