Maria Magdalene møder den opstandne Jesus. Maleri af Alexander Ivanov. Kilde: Wikimedia Commons.
Påsken er den vigtigste kristne højtid. Det er Bibelens fortælling fra indtoget i Jerusalem palmesøndag, over skærtorsdag med den sidste nadver, forræderi og tilfangetagelse - til langfredag hvor Jesus korsfæstes og dør. Og endelig til højdepunktet påskesøndag med opstandelsen fra de døde. Her er det Alexander Ivanov der har skildret "Kristus viser sig for Maria Magdalene." Illustration: Wikimedia Commons.

Preben Medom Hansen

Bag om Påsken

Hvad er hoved og hale i Bibelens påskefortælling? Preben Medom Hansen giver et kvalificeret bud, som læreren kan tage udgangspunkt i, når klassen arbejder med tekst og musik.

Påskeberetningen (Markusevangeliet kapitel 14-16)

Disse 3 kapitler fortæller om påskens begivenheder fra påskemåltidet skærtorsdag til opstandelsen påskesøndag. Det er en dramatisk fortælling med en lang begivenhedsrække. Her på hjemmesiden kan du læse mere om påsken. Få bl.a. genopfrisket, hvad der skete de forskellige dage i påsken. Klik her.

Fokus på Skærtorsdag og den sidste nadver

En så lang fortælling kan ikke koncentreres i en enkelt sangtekst. Og Jonas H. Petersen fra 'Hymns from Nineveh' har da også valgt at skrive sin sang over en enkelt begivenhed – nemlig torsdagens berømte ”sidste nadver” måltid, hvor Jesus taler samlet til sine disciple og venner for sidste gang, inden han bliver arresteret, dømt og henrettet.

Jødisk påske

Som jøde var det naturligt for Jesus af fejre påskemåltidet, som var og er jødernes vigtigste højtid. Den jødiske påskefejring mindes hvordan israelitterne under Moses ledelse slap fri af fangeskabet i Ægypten. Lam spiser man for at mindes, hvordan israelitterne dengang skulle slagte et lam og smøre dets blod på dørstolpen, så dødsenglen gik deres huse forbi. Og der bliver spist usyret brød for at mindes, at afrejsen fra Ægypten skete så hurtigt, at familierne ikke kunne nå at bage de sædvanlige surdejs-brød. Derfor kaldes påsken også De usyrede brøds fest i bibelteksten.

Nadver

I Kristendommen bliver dette måltid den konkrete begivenhed, der indstifter nadveren - en måltidsfællesskabs-tradition, hvor de troende mindes Jesus og hans lære. I de første menigheder blev der holdt regulære måltider hvor troende fra alle samfundslag spiste sammen. I dag er måltidet ritualiseret i nadver-ritualet.

Under måltidet fortæller Jesus også sine disciple, at en af dem – Judas – vil forråde ham. Og dermed afslører han også, at han skal dø. I bibeltekstens forholdsvis korte beretning om påskemåltidet fortæller Jesus ikke om genopstandelsen. Men  Jonas H. Petersens lader Jesus sige til disciplene,  at han godt nok går gennem dødsrigets porte, men også at han selv går vejen ud igen.

Læs mere

Læs og lyt til Kvantespring

Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang