En irakisk kvinde beder sammen med sit barnebarn. Irak er et af de lande, hvor mange kristne har måttet flygte fra voldelige islamistiske ekstremister. Foto: Karim Sahib/Scanpix
En irakisk kvinde beder sammen med sit barnebarn. Irak er et af de lande, hvor mange kristne har måttet flygte fra voldelige islamistiske ekstremister. Foto: Karim Sahib/Scanpix

Af Lea Holtze

Bibelen giver flygtninge liv og håb

Bibelen er fuld af historier om flugt, som man kan spejle sig og finde håb i. Og mange flygtninge og asylansøgere efterspørger Bibelen, når de kommer til Danmark

Noa blev hjemløs efter en naturkatastrofe. Abraham og Sara måtte flygte fra hungersnød. Og lige nu er omkring 60 millioner mennesker rundt om i verden på flugt. Nogle af dem finder vej til danske asylcentre. Og da modtager mange af landets præster og menigheder deres ønsker om bibler.Bibelselskabet har derfor valgt at donere bibler til flygtninge og asylansøgere i Danmark, fortæller international chef Synne Garff.

Hun oplever, hvordan mennesker på flugt lider et voldsomt identitetstab. Og nogle af dem søger derfor deres kristne rødder for at have noget at holde fast i.

”Bibelen kan være en stor støtte, for den er jo fuld af historier om flugt, som man kan spejle sig og finde håb i. I et kulturkristent samfund som det danske kan folk have svært ved at forstå, at Bibelen virkelig kan inspirere, opbygge og være så efterspurgt. Men det er den. Også i Danmark. Det ønske vil vi simpelthen gerne være med til at opfylde,” siger hun.

Behovet for bibler vokser

Tværkulturelt Center har i 20 år dannet netværk mellem kirker og menigheder, arrangeret engelsk-sprogede gudstjenester i hovedstadsområdet og videreformidlet bibler fra Bibelselskabet til flygtninge og asylansøgere. Her mærker man efterspørgslen fra flygtninge og asylansøgere i stigende grad.

Derfor glæder det også netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood, at Bibelselskabet forsøger at imødekomme behovet:

”Disse menneskers livsgrundlag er jo revet væk. Alt er usikkert. Derfor har de brug for nogle faste holdepunkter og noget, der virkelig har værdi. For mange bliver den kristne tro det holdbare midt i al usikkerheden,” siger hun.

Selv en enkelt bibel gør stor forskel

Birthe Munck-Fairwood har selv oplevet den lykke, Bibelen gjorde, da den blev sendt til et ældre, irakisk ægtepar på et nordjysk asylcenter. De havde solgt alle deres ejendele og savnede deres bibel. Hun husker også, da Bibelen blev givet til en asylansøger fra Eritrea, der nu læser i den sammen med 20 andre flygtninge på Langeland.

”For dem indeholder Bibelen liv og håb. Og vi ser, hvor meget det betyder for dem at få den. Som kirke må vi aldrig blive os selv nok. For det at have omsorg for den fremmede og den svage er noget helt grundlæggende i den kristne tro. Og en enkelt bibel kan gøre en utrolig forskel,” siger hun.

Kirker og organisationer kan henvende sig på bibelselskabet@bibelselskabet.dk og søge om bibler til flygtninge og asylansøgere.