"Asylansøgerne kom helt uopfordret og spurgte, om jeg kunne skaffe en bibel. De første to købte jeg selv, men jeg kunne godt se, at behovet var større end det. Senere fik vi derfor bibler fra Bibelselskabet. Jeg kunne mærke på asylansøgerne, hvor vigtigt det var", fortæller sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen (tv). Privatfoto
"Asylansøgerne kom helt uopfordret og spurgte, om jeg kunne skaffe en bibel. De første to købte jeg selv, men jeg kunne godt se, at behovet var større end det. Senere fik vi derfor bibler fra Bibelselskabet. Jeg kunne mærke på asylansøgerne, hvor vigtigt det var", fortæller sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen (tv). Privatfoto

Af Lea Holtze

”Verdens flygtninge kom til mig og bad om bibler”

Sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen havde ikke forestillet sig at skulle dele bibler ud ved de engelske gudstjenester i Roskilde Domkirke. Men efterspørgslen fra Avnstrup Asylcenters flygtninge og asylansøgere viste sig at være stor

”Jeg er ikke bare præst for sognets folkekirkemedlemmer. Jeg er præst for dem, der kommer til mig og søger om hjælp. Og her var mennesker, der bankede på min dør. Verden kom til mig, og den bad om bibler."Sådan siger sognepræst i Roskilde Domsogn Ulla Thorbjørn Hansen. Hun er bare en af de præster, der har oplevet efterspørgslen på bibler fra flygtninge og asylansøgere i Danmark. 

Siden maj har Ulla Thorbjørn Hansen inviteret flygtninge og asylansøgere fra Avnstrup Asylcenter til sognets månedlige, engelsksprogede gudstjeneste. Første gang blev syv interesserede hentet i bus og kørt til domkirken. Få måneder senere var antallet steget til 50. Og bagefter kom flere af dem hen til sognepræsten og spurgte, om hun kunne skaffe en bibel – på engelsk og Tigrinya, som man taler i Eritrea, og senere på Farsi, Pashto og Dari.

”De kom helt uopfordret og spurgte, om jeg kunne skaffe en bibel. De første to købte jeg selv, men jeg kunne godt se, at behovet var større end det. Senere fik vi derfor bibler fra Bibelselskabet. Jeg kunne mærke på asylansøgerne, hvor vigtigt det var.”

Tager ikke Bibelen for givet

Faktisk blev Ulla Thorbjørn Hansen lidt overrasket over efterspørgslen på bibler.

”Tænk, at vi lever i et land, hvor vi frit kan gå til gudstjeneste og få en bibel. Det er ikke en selvfølge, og det kan flere af asylansøgerne minde os om. De kommer med et ønske om at blive del af et fællesskab og lære mere om kristendommen. Det har været en stor glæde for mig at opleve deres taknemmelighed over at deltage i gudstjenesten, og efterfølgende erfare, at de har fået mod på at spørge mig, om jeg som præst kunne skaffe dem en bibel på deres eget sprog,” siger hun og fortsætter:

”Selvfølgelig er det ikke gjort med at give asylansøgerne en bibel. Mange af dem står stadig i en uafklaret situation. Men Bibelen kan give dem trøst og håb i en meget svær tid” siger hun.

Et kristent fællesskab

Gudstjenesterne har samlet folk fra hele verden. Og det har været et privilegium for Ulla Thorbjørn Hansen at komme tættere på de mange forskellige menneskeskæbner, fortæller hun. Som for eksempel da hun arrangerede allehelgensgudstjeneste i november og bad folk om at skrive bønner ned på papir, som kunne komme med i den fælles kirkebøn.

”Vi bad for de bådflygtninge, der havde mistet nogle undervejs. Vi bad for medmennesker iblandt os. Det blev en meget stærk oplevelse,” fortæller hun.

Efter gudstjenesterne har Ulla Thorbjørn Hansen og frivillige bagt tærter og kage. For det er vigtigt for hende, at der er mulighed for, at alle kan tale med hinanden på tværs af alverdens kulturgrænser over en bid mad.

”For mig at se er det vigtigt at give dem en stemme og et fællesskab. Vi bekender jo netop, at vi tror på det hellige samfund. Det er fællesskabet mellem kristne på hele jorden. Og i virkeligheden skal der så lidt til fra os for at opfylde det behov,” siger hun.

Roskilde Domsogns Menighedspleje har nu sat penge af til arbejdet blandt asylansøgere, og det er tanken, at en del af disse penge skal bruges til at fortsætte arbejdet med at invitere flygtninge og asylansøgere til et måltidsfællesskab i forbindelse med de engelske gudstjenester. Derudover har stiftet planer om at udpege en præst til at stå for kontakten med Avnstrup og andre flygtninge i nærområdet.