I hospitalets kapel kan patienter komme forbi og tale med præsten, deltage i en gudstjeneste eller blot sidde i stilhed og få ro i sindet. Foto: Les Kaner
Maria Baastrup Jørgensen kan træde til og hjælpe eller støtte den indlagte i at finde en mening midt i alt det, der er svært. Her inddrager hun de bibelske fortællinger og bruger dem som en prisme, der kan spejle og bryde patientens egne erfaringer med livet. Foto: Ida Marie Odgaard/ Scanpix

03.02.2020 Bibelselskabet

Bibelen har stor betydning ved alvorlig sygdom

Efterspørgslen på Bibelen er betydelig i Danmark. De senere år har vi uddelt mange tusinde bibler igennem Frelsens Hær, hospitals-, fængsels- og feltpræster samt mindre organisationer, der arbejder med flygtninge, migranter og prostituerede. Ikke mindst til jul. Det vil vi gerne blive ved med. Vil du hjælpe os med at uddele Bibelen 2020 til udsatte grupper i Danmark?

Gå til projektsiden >>

Religiøse og åndelige spørgsmål fylder meget hos yngre patienter, fortæller hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen, der gerne vil kunne give bibler til patienterne.

Unge patienter får et eksistentielt chok

Det er hårdt for ethvert menneske at blive ramt af alvorlig sygdom. For de unge patienter er det i særdeleshed et chok, når deres livslyst og fremtidsplaner pludselig bliver overskygget af frygten for at skulle ende livet alt for tidligt.

Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen arbejder med alle aldersgrupper, og hun har haft megen kontakt med yngre patienter – især kræftpatienter. Hun mærker tydeligt deres angst for at skulle sige farvel til livet, bedst som de følte sig udødelige:

”Mens ældre patienter tit er optaget af at klare livets modgang, er de yngre patienter mere optaget af at forklare. De unge søger efter en mening, og de vender tit blikket indad og spørger om, hvad de selv har gjort forkert: Har jeg tænkt positivt nok? Har jeg spist mine grøntsager og løbet mine kilometer?”

Læs: Hospitalspræst: Unge patienter får et eksistentielt chok

Maria Baastrup Jørgensen henviser til en religionssociologisk undersøgelse, der blev foretaget for knap ti år siden. Her blev det undersøgt, hvorvidt samfundet er blevet gennemsekulariseret, eller om det gamle ordsprog stadig passer: At hospitalet er byens største bedehus.

Undersøgelsens konklusion var tydelig: Særligt de yngre patienter har fokus på religiøse, åndelige og eksistentielle overvejelser, når de bliver konfronteret med alvorlig sygdom. Derfor er det også en gruppe, som i høj grad efterspørger samtaler med præsterne.

Der er rigtig mange og lange timer – især om natten – under en indlæggelse, og her kan det være godt og trøsterigt at have en bibel ved hånden.

Bibelen giver et nyt sprog

Maria Baastrup Jørgensen kan træde til og hjælpe eller støtte den indlagte i at finde en mening midt i alt det, der er svært. Her inddrager hun de bibelske fortællinger og bruger dem som en prisme, der kan spejle og bryde patientens egne erfaringer med livet.

I samtalen med præsten bliver det samtidig muligt at etablere et andet sprog end det, der til daglig bruges på hospitalet: ”Ofte bruger sundhedspersonalet et psykologisk, psykiatrisk eller medicinsk sprog over for patienterne. Men i stedet for at tale om depressive træk, svagheder i personlighedsstrukturen eller lignende kan præsten bidrage med et helt andet sprog, hvor der i stedet bliver brugt begreber som barmhjertighed, skyld, tilgivelse og forsoning,” fortæller Maria Baastrup Jørgensen.

Giv Bibelen 2020 til udsatte i Danmark.