Bibellæsning, gruppe
"Vi har alle brug for rammer, når vi skal forholde os til områder i vores liv, hvor det gør ondt", siger daglig leder af Internationalt Kristent Center Anders Graversen. Foto: Unsplash.

Louise Graa Christensen

Bibelsk sjælesorg skaber de bedste rammer for traumebearbejdelse

I kraft af sit arbejde som daglig leder ved Internationalt Kristent Center (IKC) møder Anders Graversen mange traumatiserede flygtninge og asylansøgere. I den forbindelse oplever han, at kurser i bibelsk sjælesorg er en konkret metode, der kan hjælpe mennesker med sår på sjælen

”En del af dem, der flygter eller flytter fra noget for at prøve at få en ny start et nyt sted, sidder tilbage med traumer fra et liv, der gik skævt. I den forbindelse kan bibelsk sjælesorg noget helt specielt.”

Sådan lyder det fra Anders Graversen, der er daglig leder for Internationalt Kristent Center (IKC), når han taler om sine erfaringer med at undervise flygtninge og asylansøgere i metoderne fra bibelsk sjælesorg – et program, der stammer fra Det Amerikanske Bibelselskab og er udviklet for at hjælpe mennesker udsat for traumer. Det bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.

På det kursus, Anders Graversen underviste på, var der både flygtninge, asylansøgere og etniske danskere, og for alle grupperne gjaldt det, at de rammer, som bibelsk sjælesorg tilbyder, skabte de bedste forudsætninger for traumebearbejdelse, fortæller han. På kurset får deltagerne udleveret en bog, og her kan de se, hvad de skal igennem fra start til slut.

”Selve konceptet gør det trygt at fortælle om sine traumer, og vi har alle brug for rammer, når vi skal forholde os til områder i vores liv, hvor det gør ondt. Derfor er det så vigtigt, at der ikke er noget, der er halvt i den sammenhæng, og at materialet er så gennemtænkt som det er tilfældet med bibelsk sjælesorg. Skal man forholde sig seriøst til sin fortid, skal det også være ud fra en seriøs metode, og det er bibelsk sjælesorg uden tvivl,” siger han.

Man skal turde give slip og dele

Eftersom deltagerne følte sig trygge på kurset, var Anders Graversen også vidne til, hvordan de turde at dele deres traumer med hinanden. ”Hvis det at tale om sine traumer skal flytte noget, indebærer det, at man er villig til at være ærlig og gå i dybden, og det var de klar på. Fordi det er gruppesamtaler, kræver det også, at man tør give lidt slip og turde at dele, og det lykkedes også,” siger han.

Netop det, at der med bibelsk sjælesorg er tale om gruppesamtaler, er for Anders Graversen at se en stor

Ingrid Ortmann - høj opløsning
Ingrid Ortmann har 25 års erfaring som chefpsykolog for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Vallensbæk. Hun har valgt at inkorporere metoderne fra bibelsk sjælesorg i sin private virksomhed, der blandt andet tilbyder psykologisk rådgivning/terapi, supervision og undervisning af personalegrupper i offentligt regi. En af Ingrid Ortmanns klienter var traumatiseret af et voldsomt dødsfald og fandt sjælefred igennem arbejdet med bibelsk sjælesorg.

styrke ved metoden. Det gør, at man står mindre alene med sin smerte, mener han: ”Der er en stor lindring i at få øjnene op for, at man ikke er Palle alene i verden, selvom jorden skælver under ens fødder. Det hjælper at erkende, at mange mennesker har været ude for svære ting, og at vi sammen kan finde en vej videre,” siger han.

Konkret og forløsende for deltagerne

Samtidig er det også en del af kurset at gøre ting alene, og sådan forholder det sig for eksempel med den klagesalme, deltagerne skal skrive hver især. I klagesalmen skal de fortælle Gud om deres smerte ud fra en model i Salmernes bog i Bibelen, hvor David klager sin nød til Gud. 

Netop den del af kurset står også som vigtig for Anders Graversen: ”Der er en stor forløsning i at gøre noget rent fysisk, og det gør man, når man brænder sin klagesalme ved korset. På den måde bliver det meget konkret og forløsende for deltagerne at give deres klage til Gud,” siger han og fortsætter: ”Det samme gælder, når man gennemgår forskellige begreber i den bog, vi bruger på kurset. Et begreb som ”tilgivelse” kan normalt blive meget svulmende og ukonkret, men det synes jeg ikke er tilfældet, når man tager det op i de rammer, bibelsk sjælesorg tilbyder,” siger han.

For ham at se, ville det være positivt, hvis kurset strakte sig over flere kursusgange, men derudover har han kun positivt at sige om det. Og det er da også kun positive tilbagemeldinger, han har fået: ”Jeg oplever en stor taknemmelighed og glæde fra kursusdeltagernes side, og flere af dem har fortalt, at de selv arbejder videre med de ting, vi gennemgik,” slutter han.

Ann Sofi Lægsgaard. Foto: Christian Roar Pedersen
Sognepræst i Jerslev, Ann Sofi Lægsgaard Andersen, oplever, at bibelsk sjælesorg er et friskt og vedkommende pust i arbejdet med sjælesorg. Hun får brugt Bibelen mere aktivt, og metoden får selv stille sognebørn til at åbne op. ”Jeg har set, prøvet, hørt og mærket, at metoden kan noget helt specielt. Den har ikke en akademisk tilgang til Bibelen, og det gør den spiselig for mange forskellige slags mennesker. Det er heller ikke en forelæsning, jeg står og holder, for jeg inddrager også mig selv. (…) Samtidig bygger bibelsk sjælesorg bro mellem teologien og psykologien, og jeg oplevede, at selv fåmælte vendelboere åbnede op.”
Anders Graversen. Foto: Christian Roar Pedersen og Synne Garff
Anders Graversen er daglig leder ved IKC.

Undervisning i bibelsk sjælesorg

Leder ved Internationalt Kristent Center (IKC), Anders Graversen, er blevet uddannet i metoden bibelsk sjælesorg. Han underviste i foråret flygtninge, asylansøgere og etniske danskere i København sammen med international chef, Synne Garff.

Der var deltagere fra Eritrea, Egypten, Chile, Iran og Irak med meget forskellige danskforudsætninger.

Undervisningen blev gennemført på dansk, og evalueringerne underbyggede, at der er brug for metoden i Danmark. International chef, Synne Garff, vurderer dog, at det vil være ønskeligt, at der undervises på de traumatiseredes respektive modersmål. For som afdøde præsident Nelson Mandela sagde:

”Hvis du taler til en mand på et sprog, han forstår, så taler du til hans hoved. Taler du på hans modersmål, så taler du til hans hjerte.”