Henrik Wigh-Poulsen. Foto: Arne Illeborg.
Henrik Wigh-Poulsen, biskop i Aarhus Stift. Foto: Arne Illeborg.

01.06.2019 Henrik Wigh-Poulsen, biskop i Aarhus Stift

Biskop: SAT-7 er en livline for udsatte kristne

Da vi, biskop og provster i Aarhus Stift, besøgte Beirut i februar 2019, var det for at få et førstehåndsindtryk af spændingen mellem religiøs konflikt og sameksistens

I sammenhæng med besøget i Beirut var det oplagt at gæste den kristne parabol-tv-station SAT-7 et sted i Beiruts forstæder. Vi mødtes her med en flok engagerede medarbejdere, der fortalte om, hvordan de døgnet rundt via forskellige tv-programmer er til stede med Bibelens budskab, ikke alene i Libanon, men i størstedelen af Mellemøsten, i Iran og helt ned i det nordlige Afrika.

Som medarbejderne gjorde meget ud af at forklare, handler det ikke om fjernsyn i politisk eller propagandistisk øjemed, men om at formidle inkluderende kristne værdier. Udsendelserne er for en stor dels vedkommende henvendt til børn og unge og tager emner op, som handler om, hvordan man lever med hinanden i en hverdag, hvor konflikter og modsætninger hurtigt kan opstå. Temaerne for programmerne, hørte vi, kan være f.eks. tilgivelse, stress, sameksistens, naboskab, anskueliggjort med dukketeater, små skuespil og samtaler.

Under vores besøg blev vi vist rundt i SAT-7’s studier og redaktionskontorer og fik i den sammenhæng et indtryk af, hvor professionelt der arbejdes med udsendelserne, og hvor stor en rolle Bibelens fortælleunivers spiller. Det gør indtryk, når man ved, at en stor del af seerskaren opholder sig i flygtningelejre og i områder og lande, hvor stationens programflade er en livline til en kristen tro og livstolkning, der kan være både udsat og truet. Her kan en parabolantenne og et tv-apparat bringe oplysning, håb og mod ind i en hverdag, hvor det ikke er omkostningsfrit at tro på noget andet end flertallet.

Vi var glade for besøget og et indblik i et engageret fjernsynsmiljø med en nødvendig mission.