Daniels Bog (udsnit) fra Codex Marchalianus
Side fra Daniels Bog fra Tischendorfs reproduktion af Codex Marchialinus, der følger den græske Septuagintaoversættelse af Det Gamle Testamente. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Er der forsvundet nogle vers i bibeloversættelsen fra 1992?

Oversættelsen af Det Gamle Testamente fra 1992 bruger ikke den samme versinddeling som oversættelsen fra 1931. Derfor ser det nogle steder ud, som om der ”mangler” nogle vers i 1992-oversættelsen, fortæller dr.theol. Kirsten Nielsen

Hej

Jeg vil bare gerne høre grunden til, at Daniel 4:35-36 ikke er til stede i 1992-oversættelsen?

NN

************

Kære NN!

Tak for dit spørgsmål angående Daniels Bog kapitel 4, vers 35-36. Der mangler ikke noget af teksten i 1992-oversættelsen. Det er blot versangivelsen, der er forskellig fra den tidligere oversættelse, 1931-oversættelsen.

I 1992-oversættelsen begynder Daniels Bog kapitel 4 med ordene: "Jeg, Nebudkanesar, levede trygt i mit hus...", mens dette vers i 1931-oversættelsen var vers 4. Derfor ser det ud, som om der er flere vers i 1931-oversættelsen, end der er i 1992-oversættelsen.

1992-oversættelsen følger den hebraiske teksts versinddeling, mens 1931-oversættelsen følger versinddelingen i den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente, som hedder Septuaginta.

Med venlig hilsen

Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen er dr.theol. og tidligere professor ved Institut for Gammel og Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Se hendes andre brevkassesvar.

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel

 

De gamles oversættelse

Septuaginta er den ældste græske oversættelse af Det Gamle Testamente fra ca. 200 f.kr. Navnet betyder ”70”, fordi det ifølge legenden var 72 jødiske lærde, som oversatte det hele på 70 dage. Oversættelsen var de første kristne menigheders Bibel.