Seeking human kindness. Foto: Unsplash.
I Bjergprædikenen understreger Jesus, at det ikke er nok at have bekendelsen i munden. Den skal også udfolde sig i kærligheds- og barmhjertighedsgerninger. Foto: Unsplash.

17.04.2018

Brevkassen: Frelses vi ved gerninger?

Hvordan skal vi forstå det, når Jesus i Bjergprædikenen afviser dem, der forbryder sig mod loven? Mogens Müller svarer her på, hvad det er for en lov, der er tale om

Kære panel

Om falske profeter.

I forbindelse med fejringen af Luthers eksistens og afgørende budskab har jeg forstået, at vi frelses af tro på Jesus Kristus og på Ham som vor frelser. Derfor undrer det mig, at de mennesker som i Matthæusevangeliet kapitel 7,21 siger til ham: ”Herre, Herre!” i vers 23 bliver afvist af ham: ”Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud.”

Det kommer i "mine ører" til at lyde som om Jesus ikke vil alle, der tilbeder Ham som Herre, og at det så beror på rette gerninger der ikke er lovbrud - synd, som jeg tænker vi jo alle begår.

Og i øvrigt, hvilke lovbrud tænker I, der er tale om her?

Kærlig hilsen
Per

************

Kære Per

Tak for dit spørgsmål, der berører noget vigtigt i forståelsen af Matthæusevangeliet.

Forfatteren til Matthæusevangeliet lader her i Bjergprædikenen Jesus understrege, at det ikke er nok at have bekendelsen i munden. Den skal også udfolde sig i kærligheds- og barmhjertighedsgerninger, dvs. troen skal bære frugt.

Som Grundtvig udtrykker det i salmen ”Nåden hun er af kongeblod” (Den Danske Salmebog nr. 695,5): ”Nåden vil høste, hvad den sår, vil ikke nøjes med mindre.”

Hvad det er for gerninger, uddybes i lignelsen om verdensdommen i Matthæusevangeliet kapitel 25 vers 31-46. Det er ikke uoverkommelige gerninger, men for eksempel at række den tørstende et glas koldt vand og tage imod den fremmede.

Luther ville i øvrigt være enig i, at troen ikke kan eksistere uden at ytre sig i gerninger - ikke lovgerninger for at opnå frelse, men kærlighedsgerninger, så at Guds barmhjertighed får lov til at udfolde sig i denne verden.

Med venlig hilsen
Mogens Müller

 

Mogens Müller er tidligere professor i Det Nye Testamente ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet. Se hans brevkassesvar her

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.