De vise mænd følger ledestjernen.
Stjernen leder de vise mænd til Jesus-barnet. Foto: Pixabay

25.12.2016

Brevkassen: Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?

Peter undrer sig over, hvad det var for et himmelfænomen, der ledte de vise mænd til Jesus-barnet. Professor i Det Nye Testamente Mogens Müller svarer på hans spørgsmål.

Til Bibelselskabet

Har man fundet en logisk forklaring på det himmelfænomen, som leder de vise mænd til Jesus-barnet? 

Bedste hilsner
Peter

*********************************

Kære Peter

Der er i dag i kritisk bibelforskning udbredt enighed om, at de to første kapitler i Matthæusevangeliet er skabt af dette skrifts forfatter og i alt væsentligt henter sine forestillinger i Det Gamle Testamente.

Det er efter meget at dømme således dér, vi skal søge oprindelsen til Betlehem-stjernen, nemlig i den såkaldte Jakobs-stjerne i Bileam-profetien i Fjerde Mosebog kapitel 24, vers 17. I hvert fald er det også det sted, der bliver peget på i de ældste ”kommentarer” til Matthæusevangeliets oplysning, nemlig i Ignatius- brev til efeserne kapitel 19, vers 1-3, et skrift der hører hjemme blandt De Apostolske Fædre og stammer fra begyndelsen af det andet århundrede.

Siden har man forsøgt at sætte stjernen i forbindelse med himmelfænomener fra dette tidsrum, for eksempel Halley’s komet, der viste sig år 12-11 f.Kr., det vil sige godt fire år før det tidspunkt for Jesu fødsel, som Matthæusevangeliet forudsætter.

At sætte store mænds fødsel i forbindelse med himmelfænomener var udbredt i antikken.

Matthæusevangeliets stjerne udviser i øvrigt den for stjerner helt usædvanlige adfærd at bevæge sig i retningen nord-syd og kunne vejlede på et strækning af under 10 km. Så den ”logiske forklaring” på denne stjerne er efter meget at dømme, at forfatteren til Matthæusevangeliet har villet inddrage den vigtige Bileam-profeti i sin fortælling om Jesu fødsel.

Venlig hilsen
Mogens Müller

Mogens Müller er professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Han er forfatter til blandt andet Bibelleksikon. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Jakobsstjernen i Bileam-profetien

»Således siger Bileam, Beors søn,
således siger den mand, hvis øje ser klart;
således siger han, der hører Guds tale,
som kender den Højestes viden
og skuer den Almægtiges syner,
hensunken, men med øjnene åbne:

Jeg ser ham, dog ikke nu,
skimter ham, men ikke nær.
En stjerne træder frem fra Jakob,
en herskerstav rejser sig fra Israel,
den skal knuse Moabs tindinger
og issen på alle Set-sønnerne.
Edom bliver erobret,
hver flygtning fra Se'ir tilintetgøres.
Jakob skal kue sine fjender,
Israel skal sejre.«

Fjerde Mosebog kapitel 24, vers 15-19.