Josef og Jesus. Maleri af Gerard van Honthorst, 1620. Kilde: Wikimedia Commons.
Josef og Jesus. Maleri af Gerard van Honthorst, 1620. Kilde: Wikimedia Commons.

Brevkassen: Hvad ved vi om Josef?

Hvad fortæller evangelierne egentlig om Jesus' far Josef? Teolog Mogens Müller giver et grundigt svar 

Kære Brevkasse

Hvad blev der egentlig  af Josef Marias mand og Jesus' far? Hvornår døde han? Hvad fortæller evangelierne om ham? 

Venlig hilsen,

Kirsten

------------------------------------------------------------------------

Kære Kirsten

Jesus' far Josef har vi udelukkende kendskab til gennem de oplysninger, der optræder i evangelierne. Lad os tage dem et for et:

Markusevangeliet

I de autoriserede oversættelser af Det Nye Testamente (også den danske fra 1992) nævnes Josef ikke ved navn i dette evangelium.

Dog er det værd at bemærke kapitel 6 vers 3, hvor der står: ” Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon. Bor hans søstre ikke hos os?

Det græske ord for tømrer er ὁ τέκτων. Den sandsynligste læsemåde af ordet i dette vers er ὁ τέκτων(som den autoriserede oversættelse  altså benytter sig af), men en række håndskrifter læser dog ὁ τοῦ τέκτονος υἱός,( som er en  genitivform) og derfor betyder tømrerens søn .

 Tømreren bygger altså på den sandsynligvis ældste læsemåde, mens den anden kan skyldes dels et "ubehag" ved oplysningen, dels påvirkning fra læsemåden i Matthæusevangeliet kapitel 13 vers 55, hvor overleveringen er helt entydig og sikker.

Matthæusevangeliet

Forfatteren til Matthæusevangeliet lader til gengæld Josef optræde med navns nævnelse i fødselsfortællingen (Matthæusevangeliet kapitel 1-2), endda som den, der handler og blandt andet giver Jesus hans navn. På den anden side indleder dette evangelieskrift fortrængningen af Josef ved, via den græske oversættelse af Esajas' Bog kapitel 7 vers14, at indføre forestillingen om, at Jesus' mor undfanger sit første barn ved Helligånden, dvs. som "jomfru". For ved denne forestilling levnes der øjensynlig ikke plads til også en jordisk far.

Johannesevangeliet

Johannesevangeliets forfatter, der i øvrigt ikke oplyser navnet Maria på Jesus' mor, nævner dog et par gange i forbifarten Josef som Jesus' far (Johannesevangeliet kapitel 1 vers 45; kapitel 6 vers 42).

Lukasevangeliet

Lukasevangeliet, som udmærket lader sig forstå som en relativt sen sammenfatning af beretningerne i de andre evangelier, optager forestillingen om en jomfrufødsel og lader Maria være hovedpersonen i sin udførlige fødselsfortælling (Lukasevangeliet kapitel 1-2).

 I dette evangelieskrift indføres navnet Josef i fortællingen om Jesus i Nazarets synagoge (Lukasevangeliet kapitel 4 vers 22), hvor det ikke optræder i Markus- og Matthæusevangeliet (Markusevangeliet kapitel 6 vers 1-6; Matthæusevangeliet kapitel 13, vers 53-58).

Josef synes altså at have været far ikke blot til de fire brødre og et par søstre til Jesus, men også til Jesus selv (jvf. Lukasevangeliet kapitel 3 vers 23). Jesus synes endda her at have været det ældste barn.

 Jesus (lille)bror, Jakob, kom siden hen til at spille en væsentlig rolle i menigheden i Jerusalem som "Herrens bror" (se Galaterbrevet kapitel 1 vers19; kapitel 2 vers 9 og12; Første Korintherbrev kapitel 15 vers 7; Apostlenes Gerninger kapitel 12 vers17; kapitel 15 vers 13; kapitel  21 vers18).

I øvrigt hed en af Jesus' brødre Josef (Markusevangeliet kapitel 6 vers 3; Matthæusevangeliet kapitel 13 vers 55).

Hvornår døde Josef?

Hvornår Jesus' far Josef døde, kan vi kun gætte på, men da han ikke optræder i beretningerne om Jesus' virke som voksen, kan det være, fordi han på det tidspunkt - omkring tredive år efter Jesus' fødsel (Lukasevangeliet kapitel 3 vers 23) - var død.

Legendedannelse om Josef

Siden kom det til en vidtløftig legendedannelse omkring Josef-skikkelsen, ikke mindst i en nytestamentlig apokryf fra omkring 400. Titlen er "Josef Tømrers Historie”, og der er tale om en forherligelse af Jesus' far, der på nær slutningen er lagt i munden på Jesus.

Med venlig hilsen

Mogens Müller 

Mogens Müller er dr.theol. og professor emeritus i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Den Nye Aftale 2020

Det Nye Testamente på nudansk
Den Nye Aftale 2020
199,95

Sidetal: 432 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-170-7
Mål: 14,3 x 20,9