Ærkeenglene Ariel og Uriel
Ærkeenglen Uriel malet af Henry Oliver Walker. Findes på Thomas Jefferson-bygningen i Washington, D.C. Foto: Wikimedia Commons

18.04.2016

Brevkassen: Hvem er Ariel og Uriel?

Line skal lave en fremlæggelse i skolen om ærkeengle og vil gerne vide, hvad der står om Ariel og Uriel i Bibelen. Lektor i teologi Else Holt kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Jeg er i gang med at lave en lille fremlæggelse om ærkeengle. De to engle, jeg har beskæftiget mig med, er Ariel og Uriel.

Da jeg gerne vil fortælle lidt om det, tænkte jeg også på at fortælle om, hvornår og i hvilken sammenhæng de to engle bliver nævnt.

Jeg ved i forvejen, at Uriel bliver nævnt i Det Gamle Testamente, da han bliver sendt ud for at advare Noa om de kommende oversvømmelser. Det eneste, jeg ved om Ariel, er, at, hun bliver nævnt i Esajas’ bog kapitel 29 i Det Gamle Testamente. Mit spørgsmål er så, om I kan fortælle mig, hvorfor hun er med der, og hvad det er, hun skal?

Venlig hilsen
Line

*********************************

Kære Line

Navnene på de fire ærkeengle er Mikael, Gabriel, Rafael og Uriel. Ariel (=”Guds løve”), som du omtaler, er ikke en af dem, men et mandsnavn og desuden navnet på en by i Esajas' Bog kapitel 29, vers 1 og kapitel 33, vers 7, formodentlig Jerusalem. Han optræder ikke i fortællingen om Noa i Første Mosebog kapitel 6-9. Her er det Gud selv, der taler til Noa, ikke en engel – se for eksempel Første Mosebog kapitel 6, vers 13-2.

Når du spørger, hvor Uriel (= Guds ild) kommer fra, nytter det ikke at lede i Det Gamle Testamente, for der forekommer navnet kun som navn på almindelige mænd i (i Krønikebøgerne). I det hele taget er der meget få ”rigtige” engle i Det Gamle Testamente.

Også Mikael – ordet betyder ”hvem er som Gud?” – finder vi som almindeligt navn, og først i Daniels bog, der er en af de yngste bøger i Det Gamle Testamente, opfattes han som et sendebud fra Gud (se Daniels Bog kapitel 8, vers 15-26; kapitel 10, vers 13 og kapitel 12, vers 1). I Det Nye Testamente finder du ærkeenglen Mikael i Judas’ Brev vers 9 og i Johannes’ Åbenbaring kapitel 12, vers 7.

Ærkeenglen Gabriel – navnet betyder ”Guds mand” – møder vi også i Daniels bog, hvor han dog ikke kaldes ærkeengel, men helt tydeligt fungerer som Guds budbringer. Desuden er det navnet på den engel, der fortæller til Johannes Døbers far, Zakarias, at hans kone skal føde en søn (Lukasevangeliet kapitel 1, vers 8-20).  Det er også ham, der siger til jomfru Maria, at hun skal føde Guds barn i samme kapitel, vers 26-38.

Rafael møder vi i Tobits bog, der er et tidligt jødisk skrift, som du finder i bibler, der medtager de såkaldt apokryfe skrifter, det vil sige skrifter, der ikke kom med i Det Gamle Testamente. Her er han følgesvend og rådgiver for fortællingens hovedperson, Tobias, og han kender til lægekunst og dæmonbekæmpelse.

Skal vi virkelig finde fortællinger om ærkeenglene, er det i de senere jødiske skrifter uden for Bibelen. Om ærkeenglene fortælles, at de står på hver sin side af Guds trone og bevogter verden. Mikael er den fornemste af dem, men arbejder ofte sammen med Gabriel. Rafael har forskellige roller, mens Uriel er den mindst omtalte.

De jødiske lærde arbejdede videre med fortællingerne i Det Gamle Testamente, og ifølge jødisk tradition er det for eksempel Gabriel, der ødelægger Sodoma og Gomorra og redder Lot (se Første Mosebog kapitel 19). Mikael er ”jødernes forsvarer” og er derfor den, der hjælper jøder, der er i knibe. Men han er også den, der slås med Jakob (se Første Mosebog kapitel 32, vers 23-33).

Rafael optræder også i disse senere traditioner som helbreder og dæmonbekæmper, og han bekæmper især Satan, sådan som det også fremgår af Johannes’ Åbenbaring. For nu at vende tilbage til Noa, så fortælles det, at han lærte at bygge arken fra englen Raziels bog, som blev bragt til ham netop af Rafael.

Der er masser af spændende jødiske fortællinger at dykke ned i. På dansk finder du for eksempel Tre jødiske legender udgivet af forlaget Anis, 2009 og Esther Edelsten: Løvemælk til Kongen (klassiske jødiske legender) udgivet i 2003 på forlaget Proskrift.

Venlig hilsen
Else Holt

Else Holt er lektor og ph.d. i teologi ved Aarhus Universitet med speciale i Det Gamle Testamente. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Engle i anden litteratur

Skal vi virkelig finde fortællinger om ærkeenglene, er det i de senere jødiske skrifter uden for Bibelen. Om ærkeenglene fortælles, at de står på hver sin side af Guds trone og bevogter verden. Mikael er den fornemste af dem, men arbejder ofte sammen med Gabriel. Rafael har forskellige roller, mens Uriel er den mindst omtalte.

- Else Holt.