Bibelside Græsk
Det kan være svært at blive klogere på Bibelens tekster uden kendskab til hebraisk og græsk, men der er hjælp at hente. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvordan dykker man ned i originalsprog?

Torben vil gerne vide, hvordan han bedst muligt kan dykke ned i Bibelens originalsprog som menigmand. Professor ved Københavns Universitet, Jesper Tang Nielsen hjælper ham på vej

Kære spørgepanel

Jeg har to spørgsmål, som jeg menigmand, håber I vil hjælpe mig med at finde svar på:
1) Hvordan kan man blive klogere på bibelteksters betydning, dykke ned i deres originalsprog, og få det oversat til dansk?

2) Jeg har fået til opgave, at undersøge om helligånden kan betragtes som en selvstændig person, hvis man ser på de oprindelige originalsprogskilder. Hvor kan jeg bedst undersøge det?

Helt grundlæggende er mit spørgsmål: hvordan slår man originalsprogs ting op?

Hjerteligst
Torben

********************************************

Kære Torben,

Tak for dit spørgsmål. Det er rart at høre, at 'menigmand' også gerne vil blive klogere på Bibelen gennem originalteksterne. Helt let er det dog ikke, når man ikke kan hebraisk og græsk. I dag er der dog heldigvis en række udmærkede elektroniske hjælpemidler. Fx findes programmer som BibleWindows og BibleWords, hvor man kan finde den originale tekst med en tilhørende ordret oversættelse. Man kalder det interlinear, fordi oversættelse og evt. sproglig analyse står mellem linjerne. Der er også knyttet gode ordbøger og leksika til. Lignende hjælpemidler ligger frit tilgængeligt på nettet. Fx http://biblehub.com/interlinear/ Her er ordbogsfunktionen ikke så god, men teksten kan bruges. Synopsis-funktion (dvs. samlingen af alle de steder, et bestemt ord optræder i Bibelen) er forbavsende god og let at bruge.

Hvis man prøver det redskab til dit andet spørgsmål om Talsmanden/Helligånden i Joh 16,7-15, vil man kunne se, at ordet Talsmanden på græsk hedder Paraklêtos. Det er hankøn. Derfor vil de personlige stedord også være i hankøn, uanset om Paraklêtos forstås som en person eller ej. Det svarer til Joh 1,1-2, hvor ordet (græsk: logos) også er hankøn og derfor er stedordet også hankøn, uanset om man skal forstå ordet som en person eller ej. På dansk kan man altså oversætte v. 2: "Det var i begyndelsen..." eller "Han var i begyndelsen...", alt efter hvordan man forstår udtrykket logos i denne sammenhæng. (Det er i øvrigt nøjagtigt det samme på tysk.) Umiddelbart kan man altså ikke udlede noget af, at der bruges stedordet "han" om "Talsmanden". Imidlertid er der noget interessant i v. 13. Her står "Når han, sandhedens ånd, kommer ..." Men på græsk hedder ånd pneuma og er intetkøn. Hvis der skulle have stået "Når den, sandhedens ånd, kommer..." skulle man have bruget et andet stedord på græsk (ekeino i stedet for ekeinos). Dog kan man selvfølgelig sige, at "han" (græsk: ekeinos) blot refererer tilbage til Talsmanden, der jo er hankøn, og så er man lige vidt. Se http://biblehub.com/text/john/16-7.htm 

Man må nok sige, at den slags teologiske problemer ikke kun kan afgøres sprogligt. Der er tale om en tolkning. 

Med venlig hilsen

Jesper

Jesper Tang Nielsen er professor i teologi ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar
 
Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk