Tallet 72 og Bibelen
Tallet 70 er blevet til 72 i bibeloversættelsen fra 1992. Billedet er af Bernardo Fuller. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvorfor er 70 blevet til 72?

Tre frimurerbrødre undrer sig over Lukasevangeliets kapitel 10, vers 1, hvor tallet 70 er blevet ændret til 72 i den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. En af oversætterne, Helge Kjær Nielsen, hjælper til med at løse mysteriet.

Til Bibelselskabet

Vi er tre frimurerbrødre, der er interesserede i sammenhængene mellem Bibelen og vore ritualeri Den Danske Frimurerorden (DDFO), der er en kristen orden.

Vore ritualer er baseret på Bibelen.

En af os tre har konstateret, at der i Lukasevangeliet kapitel 10, vers 1 ikke længere står "70 andre," men at der i seneste oversættelse står "72 andre."

En anden af os har gættet på, at da Jesus ifølge Lukasevangeliet kapitel 9, vers 54 gik sammen med disciplene Jakob og Johannes, kunne det være disse to, der udgør forskellen mellem 70 og 72 - men så skulle der vel ikke stå "72 andre" i den nye oversættelse.

Kan en af Bibelselskabets sagkyndige hjælpe os med at udrede dette "mysterium"?

Vi ser frem til at høre fra Dem.

Med venlig hilsen
Uffe

*********************************************************

Kære Uffe

Spørgsmålet om, hvorvidt halvfjerds eller tooghalvfjerds er den rette læsemåde i Lukasevangeliet kapitel 10, vers 1 og kapitel 10, vers 17, findes der måske aldrig et endegyldigt svar på. Derimod kan der gives et svar på, hvorfor begge tal findes.

Når Det Nye Testamente oversættes, er det fra en græsk grundtekst. Denne tekst bygger på et stort antal håndskrifter, der imidlertid rummer en lang række forskelle. Det betyder, at de forskere, der ud fra disse håndskrifter har etableret den tekst, vi oversætter fra, i mangfoldige tilfælde må overveje, hvilke håndskrifter de i de enkelte tilfælde vil sætte størst lid til.

Nu er det sådan, at af de håndskrifter, der anses for at være de pålideligste, har nogle tallet 70, mens andre har 72.

I tidligere udgaver af den græske tekst valgte man at følge de håndskrifter, der har tallet halvfjerds. I den yngre udgave, der benyttedes ved den seneste oversættelse til dansk, har man så at sige opgraderet de håndskrifter, der har tallet 72. Derfor er tallet ”to” indføjet i en kantet parentes som en lige så nærliggende læsemåde. Oversætterne må så selv beslutte sig for, hvilket af tallene de finder mest sandsynligt. I nyere oversættelser har de fleste valgt tallet 72.

Det kan føjes til, at der i mange af kommentarerne til Lukasevangeliet er en drøftelse af, hvorvidt der eventuelt gemmer sig en symbolik i tallene.

Venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen

Helge Kjær Nielsen er dr. theol. Han er forhenværende lektor i Det Nye Testamente og en af hovedkræfterne bag den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. Læs hans brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 1-3

"Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve."

Læs hele kapitlet.