Jerusalem Pixabay
Det eneste, der er tilbage af Jerusalems oprindelige tempel er Grædemuren. Da Jerusalem blev erobret af den muslimske hær i 630´erne bygges først klippemoskeen og senere al-Aqsa-moskeen, som ses på stedet i dag. Foto: Pixabay.

22.01.2018

Brevkassen: Hvorfor er Jerusalem vigtig for både jøder, kristne og muslimer?

Jerusalem spiller en vigtig rolle for både jøder, kristne og muslimer. Læs her Bodil Skjøtts svar på ”hvorfor”?

Til BibelselskabetMin muslimske, tunesiske veninde Améni, raser over Donald Trumps planer for Jerusalem. Jerusalem er Hellig for mig såvel som for hende. Hvad mener I?Hilsen Mette ************************
Kære Mette Tak for dit spørgsmål. Jerusalem spiller en vigtig rolle for alle de tre abrahamitiske religioner, jødedom, kristendom og islam. Alle tre forbinder deres egen historie med begivenheder, som som har fundet sted i Jerusalem og som gør, at byen er vigtig for dem.  For jøder er Jerusalem det sted, hvor templet, Guds hus eller bolig, har stået, og hvor relationen mellem Gud og hans folk blev fastholdt gennem den måde Gud blev dyrket på i forbindelse med de tre årlige valfartsfester eller de daglige ofringer, som præster foretog i templet på vegne af hele folket. Jerusalem blev det jødiske folks hovedstad under kong David og selv om der har været lange perioder hvor det jødiske folk ikke har haft et hjemland og derfor heller ikke en hovedstad, så har man bevaret troen på og håbet om, at man skulle vende tilbage til landet og Jerusalem igen skulle være hovedstad. Der er også grupper af jøder som i dag, aktivt arbejder for, at der igen skal være et jødisk tempel på tempelpladsen, hvor der siden muslimer erobrede byen først gange tilbage i 700-tallet har stået to muslimske moskeer.For jøder er Jerusalem også knyttet til Abraham. Det var her han skulle ofre sin søn Isak på Moriah bjerg, det samme sted, hvor kong Salomo, Davids søn, siden byggede det første tempel. For jøder henter Jerusalem sin betydning ikke kun fra begivenheder, som har fundet sted éngang i historien. Jerusalem er også forbundet med det jødiske håb for fremtiden om en messiansk tid eller tidsalder hvor Jerusalem igen skal være hovedstad for det jødiske folk og det fredsrige, som skal komme. Derfor er det også vigtigt for jøder i dag at Jerusalem er hovedstad i staten Israel.    For muslimer er Jerusalems betydning og hellighed især knyttet til fortællingen om profeten Muhammed og hans himmelfart på hesten Baruch fra netop tempelpladsen, mere nøjagtigt fra den sten som Den Gyldne Moske er bygget over.  Muslimer omtaler ikke byen som Jerusalem men kalder den Al Quds. I Islam rangerer byen efter Mekka og Medina som det tredje helligste sted for muslimer. Som for jøder får byen også sin betydning for muslimer gennem Abraham, David og Salomo, som også betragtes som profeter i islam. For muslimer er det vigtigt at det område som engang har været muslimsk forbliver det eller erobres tilbage, så islam igen bliver den herskende religion. Derfor er Jerusalems betydning for muslimer ikke kun knyttet til begivenheder, som har fundet sted og som er en del af den muslimske fortælling og historie. Jerusalem har også betydning for muslimer fremadrettet.For kristne er Jerusalem knyttet til fortællingen om Jesus og især den sidste uge af Jesu liv med indtoget i Jerusalem, hans korsfæstelse, død og opstandelse i byen. Det er den historie som er grundstenen og fundamentet i den kristne tro, og den fandt sted i Jerusalem. Derfor er Jerusalem vigtig for kristne. De andre bibelske personer som Abraham, David og Salomo er også en del af den kristne fortælling, men betydningen af Jerusalem for kristne knytter sig først og fremmest til de begivenheder, som fandt sted den sidste uge af Jesu liv.  Derimod er det kristne fremtidshåb ikke knyttet til Jerusalem, men derimod til Guds nyskabelse af himmel og jord - eller til en ny himmel og en ny jord. Måske kan man sige det på denne måde at af de tre abrahamitiske - eller monoteistiske - religioner, så er kristendommen den der bedst kan undvære Jerusalem. Kristnes fremtidshåb knytter sig ikke til noget, der skal ske i Jerusalem, men bygger på de begivenheder, som har fundet sted i Jerusalem, nemlig Jesu død og opstandelse. Og spørgsmålet er hvilken værdi det har at forsøge at afgøre for hvem byen er mest hellig. Jerusalem er også blevet kaldt for “Spejlenes By”, for problemet er, at vi hver især ser byen gennem vores eget spejl og derfor har svært ved at få øje for de andre historie - eller spejl. Måske ville vi alle nå længere, hvis vi i stedet for spejle fik vinduer hvorigennem vi kunne se og nærme os de andres fortælling om byen og forsøge at skabe plads til den i vores egen fortælling.     Med venlig hilsen

Bodil Skjøtt
Bodil Skjøtt er teolog og tidligere generalsekretær i Israelsmissionen. Læs Bodil Skjøtts brevkassesvar her.Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.Har du spørgsmål til ”Spørg om Bibelen”? Send det til mailto:spoerg@bibelselskabet.dk

Jerusalem

På stedet, hvor Jerusalem ligger, har man ved gravfund konstateret beboelse allerede fra slutningen af det 4. årtusinde f.Kr. En egentlig by har der dog første været tale om omkring 1800 f.Kr. Navnet findes i nogle skrifter fra 1300-tallet f.Kr. I Det Gamle Testamente er der også andre navne på byen fx Salem, Første Mosebog 14,18. Navnet Zion er også blevet knyttet til stedet og kommer til at betegne hele Jerusalem, Esajas' Bog 33,20.