Jesus' fødsel, figurer. Foto: Pixabay.
Jesusbarnet med Maria og Josef – nærbillede fra en klassisk krybbeopstilling. Foto: Pixabay.

Brevkassen: Hvornår blev Jesus født?

Peter vil gerne vide, hvornår Jesus blev født. Henrik Højlund hjælper med et svar.

Kære brevkasse

... Jehovas Vidner tror jo på, at Jesus ikke blev født i december måned, da hyrderne næppe ville gå ude i december måned! Derfor fejrer de ikke jul, men mener, at det man fejrer, er en ”lys-fest”. De slår på, at kristendommen og vores præster godt ved, at det er en forkert ”dato og tradition” – men at opgaven at ændre så stor en begivenhed/tradition ville være for stor – selv for kirken! Det er lige der, mit spørgsmål kommer ind… Den er da lidt tynd. Sankt Hans i juni måned er jo i bund og grund Johannes Døberens fødselsdag, så regnestykket med julen 6 måneder derefter passer… Jeg mener bare, at hvis man ikke accepterer vores frelsers fødsel, accepterer man heller ikke hans død eller alt det, den står for og gav os?

Hvad siger I? Til julen, datoen, lysfesten og øvrige bevisførelse.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Peter

************************

Kære Peter

Lad mig bare svare med det samme, kort og enkelt:

Jehovas Vidner har delvis ret, delvis uret.

De har ret i, at det med datoen for Jesu fødsel er højst usikkert, det samme gælder hans ”fætter” Johannes’ fødselsdato. Vi ved af gode grunde ikke, hvornår disse fødsler præcis har fundet sted.

Noget taler for, at Jesu fødsel kan have fundet sted en gang i marts-april, men alt i alt fortaber det sig i glemslens tåger. Folk gik såmænd ikke og huskede på fødselsdage dengang. Jesu fødselsdag var heller ikke det første, kirken gav sig til at fejre. Påsken var langt tidligere inde i billedet.

Men Jehovas Vidner har på ingen måde ret i, at det er noget, kirken så at sige forsøger at skjule. Det er den slags konspirationsteorier, som nogle gange har det med at fylde lovlig meget i diverse sekter. Kirken har sådan set aldrig hævdet, at det med datoen var et historisk faktum. Og der er såmænd gode argumenter for, at fastlæggelsen af fødselsdatoen omkring 25. december kan have at gøre med en gammel hedensk solfest, som derved blev ”kristnet”. Ligesom kirken mange steder byggede kirker på steder, hvor der tidligere havde været helligsteder for andre guder, for derved at vise, hvordan sandheden afløste løgnen i og med Kristus.

Pointen var aldrig at hævde, at dette var den eksakte, historiske dato. Men behovet for også at fejre inkarnationens under blev påtrængende. Det blev mere og mere klart, at frelsens under begynder allerede i krybben, da Gud ligger der som et lille menneskebarn. Og måske er det ikke helt tilfældigt, at netop Jehovas Vidner kritiserer kirkens julefejring, for de har det lige præcis ikke godt med kirkens dogme om Jesus som både Gud og menneske. Jehovas Vidner lærer som bekendt, at Jesus ikke er Gud, han er helt og holdent underordnet Gud, ”Guds Søn”, en form for ”halvgud” – ikke mere.

Kampen om det tema er ældgammel – hvem er Jesus? Kirken tog allerede den kamp tilbage i 3. til 5. århundrede. Og interessant nok er det i samme periode, at kirken for alvor begyndte at fejre Jesu fødsel. Det hænger helt sikkert sammen. Julefejringen blev faktisk et værn mod Jehovas Vidner-agtige vildfarelser.

Alt i alt ville det være komplet ligegyldigt, om man - som Jehovas Vidner åbenbart synes, man skulle – ændrede datoen. Behovet for at fejre fødselsunderet ville stadig være der. Og ville den fejring blive rigtigere af, at man forsøgte at sjusse sig frem til en mere historisk korrekt dato? Det er svært at få øje på.

Henrik Højlund

Henrik Højlund er uddannet teolog. Han er valgmenighedspræst og forfatter blandt andet til bogen Jeg tror, du er her. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Jul i Bibelen

v1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. v2  Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. v3  Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4  Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, v5  for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. v6  Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7  og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

Lukasevangeliet kapitel 2,1-14.

Jeg tror, du er her

Henrik Højlunds personlige bog om at slippe blufærdigheden og vove troen
jeg tror du er her
199,95

Forfatter: Henrik Højlund
Sidetal: 176 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-982-5
Mål: 13,5 x 19,8 cm.