Bibelen som hver mands eje.
Bibelselskaber over hele verden gør Bibelen tilgængelig gennem nye oversættelser og uddeling af bibler. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvornår blev Bibelen hver mands eje?

I 1500-tallet kostede en Bibel lige så meget som en okse. Det krævede mange hundrede år og en stor indsats fra mange forskellige instanser, ikke mindst Det Danske Bibelselskab, før Bibelen endelig blev hver mands eje, skriver ph.d. og lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen.

Hej Bibelselskab.

I nogle kredse lægger man meget vægt på daglig bibellæsning. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår dette blev muligt for menigmand, altså hvornår Bibelen blev hver mands eje? Der må have været mange, som ikke havde råd til at eje en indtil for nogle hundrede år tilbage, tænker jeg. 

Venlig hilsen

Mikael

***********************

Kære Mikael,

Du har ret i, at det var et problem at få råd til bibler. Den lutherske reformation i 1500-tallet ville gerne have folk til at læse i Bibelen, men det var meget dyrt at få trykt bibler, så det var end ikke alle kirker, der har råd til en bibel i 1500-tallet. Christian d. 3.’s Bibel fra 1550 kostede lige så meget som en okse! 

Med pietismen i 1700-tallet blev der ny interesse for bibellæsning blandt lægfolk, Bibelen skulle læses i hjemmene og ved møder, og kong Frederik d. 4. oprettede i 1714 et missionskollegium, der skulle skaffe folk lettere adgang til bibler og nytestamenter. Han fik trykt og spredt 30.000 bibler og salmebøger – så der var altså slet ikke tale om, at Bibelen var hver mands eje. Først i 1800-tallet skete der et gennembrud.

Det Danske Bibelselskab blev stiftet i 1814 med henblik på at få oversat og distribueret bibler til folket. Der samledes penge ind til formålet, men der kom først rigtigt gang i arbejdet efter 1850. Det britiske bibelselskab arbejdede i årene 1855-1895 bevidst på at sælge Bibelen til danskerne gennem kolportører, og man fik i den periode spredt 1 million bibler og bibeldele i Danmark. Samtidig kom der også mere gang i Det Danske Bibelselskabs arbejde. Da Indre Mission var blevet stiftet som en folkekirkelig missionsforening i 1861, var det ikke mindst gennem denne forenings kolportører, at bibler blev uddelt til fx soldater og solgt billigt til andre folk.

Omkring 1900 må man derfor sige, at Bibelen var blevet hver mands eje i Danmark.

Med venlig hilsen

Kurt E. Larsen

(Kilde: Flemming Kofod-Svendsen: Bibellæsning i Danmark, 2001)

Kurt E. Larsen er ph.d. og lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Det Danske Bibelselskab

Det Danske Bibel-selskab, som vi i dag bare kalder Bibelselskabet, blev stiftet i 1814. Der er nationale bibelselskaber overalt i verden, som arbejder for, at Bibelen skal blive tilgængelig for alle mennesker på et sprog, de forstår, i en form, de kan anvende, og til en pris, de kan betale.