Dyreofring i Rom
Ifølge lektor på Menighedsfakultetet Morten Hørning Jensen har forbuddet mod at spise "kvalte dyr" ikke noget med fisk at gøre. Sandsynligvis er der tale om dyr, der var blevet ofret i hedenske ritualer. På billedet ses en rituel dyreofring i Rom. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Må kristne ikke spise fisk?

Dan vil gerne vide, om kristne bør afholde sig fra fisk ifølge Bibelen. Lektor Morten Hørning hjælper med et svar.

Hej!

Jeg håber I kan hjælpe - har søgt overalt på nettet uden at kunne finde et svar.

Mit spørgsmål drejer sig om dette:

"...men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod." (ApG 15,20)

Da jeg først læste dette tænkte jeg, hvilke dyr bliver egentlig kvalt, og kunne ikke komme på nogen.

Indtil det senere på dagen slog mig, alle fisk bliver jo kvalt når de forlader vandet, og har tænkt på siden om dette vers fra biblen siger man ikke må spise fisk?

Dan

***********************

Kære Dan,

Tak for dit spørgsmål.

Der er blandt forskere også en diskussion omkring, hvordan "kvalte dyr" skal forstås. Det græske ord, der oversættes med "kvalt", bruges nemlig ikke ellers i Bibelen i forbindelse med slagtning eller ofring af dyr. Den mest normale tolkning er at se en reference til hedenske offerkulter, hvor skriftlige kilder fra denne periode bruger netop dette ord til at beskrive, hvordan dyr aflives/ofres.

Modsat slagtning i jødisk sammenhæng, hvor blodet løber af offerdyret, var der altså en ikke-jødisk praksis med at aflive dyr på en måde, så blodet forblev i kadaveret.

Da ApG 15,20 netop er skrevet til ikke-jøder, giver denne tolkning også god mening. De formanes til at holde sig fra dyrkelse af guder i græsk-romerske templer inklusiv tempelprostitution (jf. "utugt"), tempelofringer af dyr (jf. "kvalte dyr") og fra blod i det hele taget som fra Noa og frem efter var forbudt at spise i Det gamle Testamente  (jf. 1 Mos 9,4; 3 Mos 17,10-14) ligesom nogle kilder omtaler, at den hedenske offerpræst smagte på blodet fra offerdyr.

Så: Verset har ikke noget med fisk at gøre, der blev spist af jøder i stor stil, såfremt de ellers var af tilladte arter. Derimod tolkes verset altså bedst som et forbud mod at deltage i hedenske offerkulter og (måske) en gentagelse af buddet til Noa om ikke at spise blod.

I øvrigt var spørgsmålet, om man måtte spise kød fra offerdyr, et stort spørgsmål for de første kristne i de græsk-romerske byer (jf. 1 Kor 8-9). Vi skal forestille os, at det kun var der, man kunne få kød. Templer videresolgte offerkød på samme måde som israelittiske præster levede af de dele af offerdyrene, der ikke var til Gud (jf. fx 3 Mos 3).

Med venlig hilsen
Morten Hørning Jensen

Morten Hørning er ph.d. og lektor på Menighedsfakultetet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Hedenske ofringer

Det oldgræske ord for at ofre var θύω (thuō). Det kan også betyde dræbe, slagte eller brænde.

I Romerriget blev ofringerne kaldt hostia eller victima. De bestod oftest af dyr og madvarer som kager eller vin.

Dele af offeret blev brændt og resten blev spist af deltagerne i ritualet.

Kilde: Wikipedia, Wiktionary.