Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 10

Folkeslagene på jorden

Dette er Noas sønner Sem, Kam og Jafets slægter; efter vandfloden fik de sønner.

Jafets sønner var: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner var: Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner var: Elisa, Tarshish, Kittim og Rodanim. Fra disse udgik folkene på de fjerne øer. Det var Jafets sønner, land for land, hver med sit sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag.

Kams sønner var: Kush, Misrajim, Put og Kana'an. Kushs sønner var: Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var: Saba og Dedan. Kush fik sønnen Nimrod. Han var den første, der blev hersker på jorden, og han var en vældig jæger for Herren; derfor hedder det: Så vældig en jæger for Herren som Nimrod. Udgangspunkt for hans kongedømme var Babylon, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette land drog han til Assur og byggede Nineve, Rehobot-Ir, Kala og Resen mellem Nineve og Kala, det er den store by. Misrajim fik Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim og Kaftorim, hvorfra filistrene stammer. Kana'an fik Sidon, sin førstefødte, og Het; desuden jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, hivvitterne, arkitterne, sinitterne, arvaditterne, semaritterne og hamatitterne. Senere spredtes kana'anæernes slægter, så kana'anæernes område strakte sig fra Sidon til Gerar og helt til Gaza, og derfra til Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim og helt til Lasha. Det var Kams sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.

Også Sem fik sønner. Han var far til alle Eber-sønnerne og var Jafets ældre bror. Sems sønner var: Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner var: Us, Hul, Geter og Mash. Arpakshad fik Shela, og Shela fik Eber. Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, for på hans tid spredtes jordens folk, hans bror hed Joktan. Joktan fik Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. De boede i området fra Mesha til Sefar, Østens bjerge. Det var Sems sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.

Det var Noas sønners slægter i deres slægtshistorie, folkeslag for folkeslag. Fra dem udgik folkeslagene på jorden efter vandfloden.

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Ez 38,2

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Mika 5,5

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Note:

Ordet hebræer er afledt af Eber.

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

1 Mos 11,12

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Peleg og spredtes.

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

1 Mos 11,8

5 Mos 32,8

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

Krydshenvisning:

1 Krøn 1,5-23

ApG 17,26

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.