Bibelen online

Første Samuelsbog Kapitel 6

Arken sendes tilbage

Da Herrens ark havde været i filistrenes land i syv måneder, tilkaldte filistrene deres præster og spåmænd og spurgte: »Hvad skal vi gøre med Herrens ark? Fortæl os, hvordan vi skal bære os ad, når vi sender den hjem.« De svarede: »Når I sender Israels Guds ark tilbage, må I ikke sende den af sted uden gave, men I skal give den en sonegave med. Så bliver I raske, og I vil forstå, hvorfor han ikke slap sit greb om jer.«

Filistrene spurgte videre: »Hvad skal vi give den med i sonegave?« De svarede: »Fem guldbylder og fem guldmus efter tallet på filisterfyrsterne, for det er én og samme plage, der har ramt både jer og jeres fyrster. I skal lave figurer af jeres bylder og af de mus, som hærger landet, og på den måde vise Israels Gud ære. Så vil han måske fjerne sin hånd fra jer og jeres gud og jeres land. Hvorfor forhærder I jeres hjerte, ligesom egypterne og Farao forhærdede deres hjerte? Da de fik hans magt at føle, måtte de jo alligevel lade israelitterne gå. Lav nu en ny vogn og tag to diegivende køer, som endnu ikke har båret åg. Køerne skal I spænde for vognen, og deres kalve skal I tage fra dem og drive hjem. Så skal I tage Herrens ark og sætte den på vognen, og de guldting, I giver den med i sonegave, skal I lægge i et skrin ved siden af. Send så arken af sted, og læg mærke til, om den styrer mod sit eget land og går op til Bet-Shemesh; så er det ham, der har voldt os denne store ulykke. Gør den det ikke, ved vi, at det ikke er hans hånd, der har ramt os, men at det var en tilfældighed.«

Det gjorde mændene. De tog to diegivende køer og spændte dem for vognen, og deres kalve lukkede de inde i stalden. Så satte de Herrens ark på vognen tillige med skrinet med guldmusene og figurerne af deres bylder. Køerne styrede lige mod Bet-Shemesh; de fulgte hele tiden den lige vej, mens de uafbrudt brølede, uden at dreje af til højre eller til venstre, og filisterfyrsterne fulgte efter dem, indtil de kom til Bet-Shemeshs område. Folkene i Bet-Shemesh var i færd med at høste hvede i dalen. Da de så op og fik øje på arken, blev de glade over at se den. Da vognen var nået til den mark, som tilhørte Josva fra Bet-Shemesh, standsede den; der lå en stor sten. De huggede træet fra vognen i stykker og ofrede køerne som brændoffer til Herren. Levitterne tog Herrens ark ned tillige med skrinet med guldtingene, som stod ved siden af den, og satte begge dele på den store sten. Den dag bragte mændene i Bet-Shemesh brændofre og slagtofre til Herren. Det så de fem filisterfyrster, og samme dag vendte de tilbage til Ekron.

Dette er de guldbylder, filistrene gav Herren i sonegave: én for Ashdod, én for Gaza, én for Ashkalon, én for Gat og én for Ekron. Guldmusene svarede til tallet på alle de byer, der hørte ind under de fem filisterfyrster, både de befæstede byer og landsbyerne. Den store sten, hvor de satte Herrens ark, og som lå på den mark, der tilhørte Josva fra Bet-Shemesh, er den dag i dag vidne om dette.

Men Herren slog nogle af mændene i Bet-Shemesh ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark; han slog halvfjerds af dem ihjel, og folk i Bet-Shemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel. De sagde: »Hvem kan bestå for Herrens, den hellige Guds, ansigt? Hvor vil han tage hen, når han drager herfra?« Så sendte de bud til indbyggerne i Kirjat-Jearim: »Filistrene har sendt Herrens ark tilbage. Kom og hent den op til jer!« 7,1 Mændene i Kirjat-Jearim kom og hentede Herrens ark. De førte den til Abinadabs hus på højen og helligede hans søn Eleazar til at vogte Herrens ark.

Krydshenvisning:

1 Sam 5,8

Krydshenvisning:

Jos 13,3

Krydshenvisning:

2 Mos 4,21 12,31

Krydshenvisning:

Jos 15,10

Krydshenvisning:

4 Mos 4,20

2 Sam 6,6-7

Krydshenvisning:

1 Krøn 13,6

Krydshenvisning:

2 Sam 6,3-4

1 Krøn 13,5-7

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.