Bibelen online

Josvabogen Kapitel 13

Endnu ikke erobrede områder

Da Josva var blevet gammel, højt oppe i årene, sagde Herren til ham: »Nu er du gammel, højt oppe i årene, og der er stadig meget land tilbage at erobre. Dette er det land, der er tilbage: alle filistrenes distrikter og alle geshuritterne fra Shihor øst for Egypten til Ekrons område i nord – det regnes med til kana'anæerne – de fem filisterfyrster i Gaza, Ashdod, Ashkalon, Gat og Ekron og avvitterne i syd; hele kana'anæernes land og Meara, som tilhører sidonierne, til Afek og grænsen til gebalitterne og hele Libanon mod øst fra Ba'al-Gad ved foden af Hermonbjerget til Lebo-Hamat. Alle, der bor i Bjerglandet fra Libanon til Misrefot-Majim, alle sidonierne, vil jeg drive bort foran israelitterne. Tildel du blot Israel det som ejendom, sådan som jeg har befalet dig. Du skal fordele dette land som ejendom til de ni og en halv stamme.«

Områder tildelt Ruben, Gad og Manasse

Halvdelen af Manasses stamme såvel som rubenitterne og gaditterne havde nemlig fået deres arvelodder; det havde Moses givet dem øst for Jordan. Dette havde Herrens tjener Moses givet dem: området fra Aro'er på kanten af Arnondalen og byen midt i dalen, hele Højsletten fra Medeba til Dibon, med alle de byer, der havde tilhørt amoritterkongen Sihon, som regerede i Heshbon, til grænsen til ammonitterne, Gilead, geshuritternes og ma'akatitternes område, hele Hermons bjergland, hele Bashan indtil Salka, hele det kongerige, der havde tilhørt Og i Bashan, som regerede i Ashtarot og Edre'i; kun han var tilbage af refaitterne. Moses havde besejret dem og fordrevet dem. – Men israelitterne fik ikke fordrevet geshuritterne og ma'akatitterne, så den dag i dag bor geshuritterne og ma'akatitterne blandt israelitterne.

Kun Levis stamme gav Moses ingen arvelod. Herren, Israels Gud, er deres lod, sådan som han har lovet dem.

Moses gav rubenitternes stamme land, slægt for slægt; de fik området fra Aro'er på kanten af Arnondalen og byen midt i dalen, hele Højsletten til Medeba, Heshbon og alle dens byer på Højsletten, Dibon, Bamot-Ba'al, Bet-Ba'al-Meon, Jasa, Kedemot, Mefa'at, Kirjatajim, Sibma, Seret-ha-Shahar på bjerget i dalen, Bet-Peor, Pisgas skråninger, Bet-ha-Jeshimot og alle de andre byer på Højsletten, hele det rige, der havde tilhørt amoritterkongen Sihon, som regerede i Heshbon; Moses havde besejret ham og Midjans fyrster, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, Sihons vasalfyrster, som regerede i landet; også spåmanden Bileam, Beors søn, havde israelitterne slået ihjel tillige med de andre, der var dræbt. Grænsen for rubenitternes område var Jordan. Det var rubenitternes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Moses gav Gads stamme, gaditterne, land, slægt for slægt; de fik området Jazer, alle Gileads byer, halvdelen af ammonitternes land til Aro'er øst for Rabba, området fra Heshbon til Ramat-ha-Mispe og Betonim, og fra Mahanajim til Lodebars område, og i dalen byerne Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot og Safon, resten af det rige, der havde tilhørt kong Sihon i Heshbon, med Jordan som grænse, til enden af Kinneretsøen, øst for Jordan. Det var gaditternes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Moses gav halvdelen af Manasses stamme land; halvdelen af manassitternes stamme fik land, slægt for slægt. Deres område strakte sig fra Mahanajim og omfattede hele Bashan, hele det rige, der havde tilhørt Bashans konge Og, alle Jairs teltbyer, som ligger i Bashan, i alt tres byer, halvdelen af Gilead, samt Ashtarot og Edre'i, Ogs kongebyer i Bashan. Det fik efterkommerne af Manasses søn Makir, halvdelen af makiritterne, slægt for slægt. Det var det, Moses havde fordelt på Moabs sletter øst for Jordan, over for Jeriko.

Men Levis stamme gav Moses ingen arvelod. Herren, Israels Gud, er deres lod, sådan som han har lovet dem.

Krydshenvisning:

1 Sam 27,8

Krydshenvisning:

Jos 1,6

Krydshenvisning:

4 Mos 32,33

5 Mos 3,12

Krydshenvisning:

4 Mos 21,30

5 Mos 2,36

Krydshenvisning:

5 Mos 3,14

Krydshenvisning:

5 Mos 3,11

Krydshenvisning:

1 Mos 49,5

4 Mos 18,20-21

5 Mos 18,1

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

4 Mos 22,5

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

1 Mos 49,19

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Jos 17,1-2

Krydshenvisning:

4 Mos 32

1 Mos 49,3

Krydshenvisning:

Jos 13,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd