Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 4

Levitternes opgaver

Herren talte til Moses og Aron og sagde: Hold mandtal over kehatitterne, som hører til levitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. Dette er kehatitternes arbejde med det højhellige i Åbenbaringsteltet: Når lejren skal bryde op, skal Aron og hans sønner komme og tage forhænget ned, og de skal dække Vidnesbyrdets ark med det. Oven på det skal de lægge et dækken af delfinskind, og de skal brede et purpurblåt klæde i ét stykke ud over det; så skal de anbringe bærestængerne. Over skuebrødsbordet skal de brede et purpurblåt klæde, og på det skal de stille fadene, skålene, offerskålene og kanderne til drikoffer, tillige med det brød, der til stadighed skal ligge fremme. Over det skal de brede et klæde af karminrødt stof og lægge et dække af delfinskind over det; så skal de anbringe bærestængerne. De skal tage et purpurblåt klæde og dække lysestagen og dens lamper, tænger, fyrbækkener samt alle oliebeholderne, man bruger til den. De skal lægge den og alle redskaberne til den under et dække af delfinskind og anbringe den i bærestolen. Over guldalteret skal de brede et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskind over det; så skal de anbringe bærestængerne. Og de skal tage alle redskaberne, der bruges til tjenesten i helligdommen, og lægge dem i et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskind over dem og anbringe dem i bærestolen. De skal fjerne fedtasken fra alteret og brede et purpurrødt klæde over det. På det skal de lægge alle de redskaber, som bruges til tjenesten: fyrbækkenerne, gaflerne, skovlene og stænkeskålene, alle redskaberne til alteret, og over det hele skal de brede et dækken af delfinskind; så skal de anbringe bærestængerne. Først når Aron og hans sønner er færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til den, når lejren skal bryde op, skal kehatitterne komme til stede for at bære den. Men de må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er de ting fra Åbenbaringsteltet, kehatitterne skal bære.

Arons søn, præsten Eleazars embede angår lampeolien, den vellugtende røgelse, det daglige afgrødeoffer og salvningsolien, tilsynet med hele boligen og alt, hvad der er i den, helligdommen og genstandene i den.

Herren talte til Moses og Aron og sagde: Sørg for, at kehatitternes slægters stamme ikke bliver udryddet blandt levitterne. Sådan skal I gøre, så de kan bevare livet og ikke dø, når de nærmer sig det højhellige: Aron og hans sønner skal komme til stede og sætte hver enkelt til sit arbejde med at bære. Men kehatitterne må ikke et øjeblik være til stede og se det hellige, for så dør de.

Herren talte til Moses og sagde: Hold mandtal også over gershonitterne, fædrenehus for fædrenehus og slægt for slægt. Du skal holde mønstring over dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. Dette er gershonitslægternes tjeneste i arbejdet med at bære: De skal bære boligens teltduge, Åbenbaringsteltet med dets dække og delfindækket, som ligger over det, og forhænget for indgangen til Åbenbaringsteltet, forgårdens omhæng og forhænget for portindgangen til forgården, som omgiver boligen og alteret, bardunerne og alle redskaberne til arbejdet med det. Alt, hvad der skal gøres med det, er deres arbejde. Alt gershonitternes arbejde med at bære, alt deres arbejde, skal ske på befaling af Aron og hans sønner; alt, hvad de skal bære i tjenesten, skal I forordne for dem. Det er gershonitternes slægters arbejde i Åbenbaringsteltet. Deres tjeneste skal være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar.

Du skal holde mønstring over meraritterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus; du skal mønstre dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. I alt deres arbejde i Åbenbaringsteltet er dette deres tjeneste, når der skal bæres: boligens planker, dens tværlægter, stolper og fodstykker, stolperne til forgården hele vejen rundt med deres fodstykker, pløkke og barduner, samt alle redskaber til arbejdet med det. Med navns nævnelse skal I forordne de genstande, det hører til deres tjeneste at bære. Det er meraritternes slægters arbejde; i alt deres arbejde i Åbenbaringsteltet skal de være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar.

Moses og Aron og menighedens overhoveder holdt mønstring over kehatitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. De mønstrede, slægt for slægt, udgjorde 2750. Det var dem af kehatitternes slægter, alle dem der havde arbejde i Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling ved Moses.

De mønstrede gershonitter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet, de mønstrede, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, udgjorde 2630. Det var dem af gershonitternes slægter, alle dem der havde arbejde i Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling.

De mønstrede af meraritternes slægter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet, de mønstrede, slægt for slægt, udgjorde 3200. Det var dem af meraritternes slægter, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling ved Moses.

Alle de levitter, som Moses og Aron og Israels overhoveder holdt mønstring over, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der skulle udføre arbejde i Åbenbaringsteltet og arbejde med at bære, disse mønstrede udgjorde 8580. Aron holdt mønstring over dem på Herrens befaling ved Moses, hver enkelt til sit arbejde med at bære. De blev mønstret, sådan som Herren havde befalet Moses.

Krydshenvisning:

4 Mos 8,24-25

Krydshenvisning:

4 Mos 3,31

Krydshenvisning:

2 Mos 25,31

Krydshenvisning:

2 Mos 27,3

Krydshenvisning:

4 Mos 7,9

2 Sam 6,6-7

Krydshenvisning:

1 Sam 6,19

Krydshenvisning:

4 Mos 3,25

Krydshenvisning:

2 Mos 38,21

Krydshenvisning:

4 Mos 3,36-37

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd