Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 5

Templets indvielse

Derpå sammenkaldte Salomo Israels ældste og alle stammehøvdingene, overhovederne for israelitternes fædrenehuse, i Jerusalem for at føre Herrens pagts ark op fra Davidsbyen, det samme som Zion; alle israelitiske mænd samledes hos kongen ved festen i den syvende måned; alle Israels ældste kom. Levitterne løftede arken, og de førte arken op sammen med Åbenbaringsteltet og alle de hellige genstande, som var i teltet; det var levitpræsterne, der førte dem op. Foran arken gik kong Salomo og hele Israels menighed, som var mødt op hos ham; de ofrede så mange får og køer, at man ikke kunne tælle eller opregne dem. Præsterne bragte Herrens pagts ark til dens plads i templets inderste rum, det Allerhelligste, under kerubernes vinger; keruberne bredte vingerne ud over arkens plads, sådan at keruberne dækkede arken og dens bærestænger ovenfra. Bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det Hellige foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra. De er der den dag i dag. Der var intet andet i arken end de to tavler, som Moses havde anbragt i den ved Horeb, dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter at de var draget ud af Egypten.

Så gik præsterne ud af helligdommen; alle de præster, som var til stede, havde nemlig helliget sig uafhængigt af skifterne, og alle de levitiske sangere, Asaf, Heman, Jedutun og deres sønner og brødre, stod øst for alteret iført byssus-klæder, med cymbler, harper og citere, og sammen med dem stod hundrede og tyve præster, der blæste i trompeter. På én gang stemte trompetblæserne og sangerne i for med én røst at lovprise og takke Herren; til lyden af trompeter og cymbler og andre musikinstrumenter lovpriste de Herren med ordene: »Han er god, hans trofasthed varer til evig tid!« Da blev templet, Herrens tempel, fyldt af skyen. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Guds hus. 6,1 Da sagde Salomo:

Krydshenvisning:

1 Kong 8

Krydshenvisning:

1 Kong 8

Krydshenvisning:

1 Kong 8

Krydshenvisning:

1 Kong 8

Krydshenvisning:

1 Kong 8

2 Sam 6,13

Krydshenvisning:

1 Kong 8

Krydshenvisning:

5 Mos 10,5

Krydshenvisning:

2 Krøn 8,14

Krydshenvisning:

1 Krøn 15,19 16,37 16,41-42

Krydshenvisning:

1 Krøn 16,34

2 Krøn 7,3

Sl 136,1

Luk 1,50

Krydshenvisning:

2 Krøn 7,1-3

2 Mos 40,35

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd