Bibelen online

Anden Krønikebog Kapitel 8

Enkeltheder fra Salomos regering

Da de tyve år var gået, som det havde taget Salomo at bygge Herrens tempel og sit eget palads, og da Salomo havde befæstet de byer, Huram havde givet ham, og havde ladet israelitterne bosætte sig der, drog Salomo til Hamat-Soba og indtog det. Han befæstede Tadmor i ørkenen og alle forrådsbyerne, som han havde bygget i Hamat. Og han udbyggede Øvre og Nedre Bet-Horon til befæstede byer med mure og med port og slå, Ba'alat, alle de forrådsbyer, Salomo havde, alle byerne til hans vogne og heste, og alt, hvad Salomo ønskede at bygge i Jerusalem, i Libanon og i hele sit rige. Alle dem, der var tilbage af hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, dem, der ikke hørte til Israel, efterkommerne af dem, der var tilbage i landet, som israelitterne ikke havde gjort det af med, dem udskrev kong Salomo til hoveriarbejdere, hvad de er den dag i dag. Men Salomo satte ikke nogen af israelitterne til at gøre trællearbejde, for de var krigere, befalingsmænd, vognkæmpere og vognkommandanter. Antallet af kong Salomos arbejdsledere var 250; de havde opsyn med folkene.

Salomo lod Faraos datter flytte op fra Davidsbyen til det palads, han havde bygget til hende, for han tænkte: Der skal ikke bo en kvinde i Israels konge Davids palads, for det sted, Herrens ark er kommet til, er helligt.

Dengang bragte Salomo brændofre til Herren på Herrens alter, som han havde bygget foran forhallen; han ofrede så meget, som der efter Moses' befaling var fastsat for de enkelte dage, sabbatterne, nymånedagene og ved festerne tre gange om året: de usyrede brøds fest, ugefesten og løvhyttefesten. Efter det, hans far David havde forordnet, satte han præsternes skifter til deres tjeneste og levitterne til deres tjeneste: at synge lovsangen og at hjælpe præsterne, sådan som det var fastsat for de enkelte dage, og portvagterne til skifte for skifte at holde vagt ved de enkelte porte, for det havde gudsmanden David befalet. De veg ikke på nogen måde fra kongens befaling om præsterne, levitterne og skatkamrene. Sådan fuldendtes hele Salomos værk, fra den dag grundvolden til Herrens tempel blev lagt, indtil hele Herrens tempel stod færdigt.

På den tid drog Salomo til Esjongeber og til Elat i Edom ved havets kyst. Huram lod sine folk bygge skibe til ham og sendte ham nogle søkyndige folk til skibene. Sammen med Salomos folk kom de til Ofir og hentede 450 talenter guld og bragte det til kong Salomo.

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Jos 16,10

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

1 Kong 3,1

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

3 Mos 23

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

1 Krøn 23-26

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

Krydshenvisning:

1 Kong 9,10-28

1 Kong 22,49

2 Krøn 9,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd