Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 40

Helligdommens opstilling og indvielse

Herren talte til Moses og sagde: På den første dag i den første måned skal du rejse Åbenbaringsteltets bolig. Dér skal du stille Vidnesbyrdets ark, og du skal dække for arken med forhænget. Du skal bringe bordet ind og ordne det, der hører til på det, og du skal bringe lysestagen ind og sætte lamperne på den. Du skal stille guldalteret til røgelsesoffer foran Vidnesbyrdets ark, og du skal anbringe forhænget for indgangen til boligen. Du skal stille brændofferalteret foran indgangen til Åbenbaringsteltets bolig, og du skal stille bækkenet mellem Åbenbaringsteltet og alteret og komme vand i det. Du skal sætte forgården op hele vejen rundt og fæstne forhænget for portåbningen til forgården. Du skal tage salvningsolien og salve boligen og alt, hvad der er i den, og hellige den og hele dens udstyr, så den bliver hellig. Du skal salve brændofferalteret og alle redskaberne til det og hellige det, så alteret bliver højhelligt. Du skal salve bækkenet og fodstykket til det og hellige det. Så skal du lade Aron og hans sønner træde frem ved indgangen til Åbenbaringsteltet og vaske dem med vand. Du skal iføre Aron de hellige klæder og salve ham og hellige ham, så han kan gøre præstetjeneste for mig. Så skal du lade hans sønner træde frem; du skal iføre dem kjortler, og du skal salve dem, sådan som du salvede deres far, så de kan gøre præstetjeneste for mig. Det skal ske, for at de ved deres salvning kan få en evig præstetjeneste, slægt efter slægt.

Moses gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. På den første dag i den første måned i det andet år blev boligen rejst. Moses rejste boligen, han satte fodstykkerne til den på plads, stillede plankerne op, anbragte tværlægterne og rejste stolperne til den. Han spændte teltet ud over boligen og anbragte teltets dække oven over det, sådan som Herren havde befalet Moses.

Så tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken, anbragte bærestængerne på arken og lagde sonedækket oven på arken. Han førte arken ind i boligen og satte forhænget op, så det dækkede for Vidnesbyrdets ark, sådan som Herren havde befalet Moses.

Han stillede bordet i Åbenbaringsteltet i boligens nordside uden for forhænget, og han lagde en række brød på det for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet Moses.

Han stillede lysestagen i Åbenbaringsteltet over for bordet i boligens sydside, og han satte lamperne på for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet Moses.

Han stillede guldalteret i Åbenbaringsteltet foran forhænget, og han brændte vellugtende røgelse på det, sådan som Herren havde befalet Moses.

Han satte forhænget op for indgangen til boligen. Brændofferalteret anbragte han ved indgangen til Åbenbaringsteltets bolig, og han bragte brændofferet og afgrødeofferet på det, sådan som Herren havde befalet Moses.

Han anbragte bækkenet mellem Åbenbaringsteltet og alteret, og han kom vand i det til afvaskning; Moses og Aron og hans sønner vaskede hænder og fødder i det. Når de gik ind i Åbenbaringsteltet, og når de trådte hen til alteret, vaskede de sig, sådan som Herren havde befalet Moses.

Så rejste han forgården hele vejen rundt om boligen og alteret og hængte forhænget for portåbningen til forgården.

Sådan fuldførte Moses arbejdet.

Skyen dækkede Åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen.

På hele deres vandring fra sted til sted brød israelitterne op, når skyen løftede sig fra boligen. Men hvis skyen ikke løftede sig, gjorde de det ikke; de brød ikke op, før den løftede sig. For Herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der en ild i den for øjnene af hele Israels hus på hele deres vandring fra sted til sted.

Krydshenvisning:

2 Mos 12,2 19,1

Krydshenvisning:

2 Mos 30,6

Krydshenvisning:

2 Mos 30,26

Krydshenvisning:

2 Mos 29,4

Krydshenvisning:

2 Mos 16,34

Krydshenvisning:

2 Mos 26,33

Krydshenvisning:

2 Mos 25,30

Krydshenvisning:

2 Mos 25,37

Krydshenvisning:

2 Mos 30,7

Krydshenvisning:

2 Mos 30,18

Krydshenvisning:

1 Kong 8,10-11

Ez 43,5

2 Makk 2,8

Sir 36,16

Krydshenvisning:

1 Kong 8,10-11

Ez 43,5

2 Makk 2,8

4 Mos 7,89

Krydshenvisning:

2 Mos 13,21

4 Mos 9,15-23

1 Kong 8,10-11

Krydshenvisning:

4 Mos 14,14

5 Mos 1,33

1 Kor 10,1

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.