Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 37

Besal'el lavede arken af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj. Han beklædte den med rent guld både på indersiden og på ydersiden, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt. Han støbte fire guldringe til den på dens fire fødder, de to ringe på den ene side, og de to på den anden side. Han lavede bærestænger af akacietræ og beklædte dem med guld, og han stak bærestængerne ind igennem ringene på siderne af arken, så man kunne bære arken.

Han lavede et sonedække af rent guld, to og en halv alen langt og halvanden alen bredt, og han lavede to keruber af guld til de to ender af sonedækket; dem lavede han som udhamret arbejde. Han lavede en kerub til den ene ende og en kerub til den anden ende; i begge ender lavede han keruberne i ét med sonedækket. Keruberne bredte deres vinger opad, så de med deres vinger dækkede over sonedækket, idet de stod over for hinanden; kerubernes ansigter var vendt mod sonedækket.

Han lavede bordet af akacietræ, to alen langt, en alen bredt og halvanden alen højt. Han beklædte det med rent guld og lavede en kant af guld hele vejen rundt; han lavede en liste på en håndsbredde hele vejen rundt, og han lavede en kant af guld om listen hele vejen rundt. Han støbte fire guldringe til det og anbragte ringene i de fire hjørner på de fire ben. Ringene sad tæt ved listen som holdere for bærestængerne, så man kunne bære bordet. Han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med guld; de var til at bære bordet med. Han lavede genstandene, som skulle stå på bordet, af rent guld, dets fade, dets skåle, dets offerskåle og kander, hvori der bringes drikoffer.

Han lavede lysestagen af rent guld; som udhamret arbejde lavede han lysestagen, både dens fod og selve stagen; dens bægre, vulster og blomster gik i ét med den. Seks arme gik ud fra dens sider, tre arme fra lysestagens ene side og tre arme fra dens anden side. På den første arm var der tre bægre formede som mandelblomster med vulst og blomst, tre bægre formede som mandelblomster med vulst og blomst på den næste arm, og således med alle seks arme, der gik ud fra lysestagen. På selve lysestagen var der fire bægre formede som mandelblomster med vulst og blomst. Der var en vulst under det første par arme på den, en vulst under det næste par arme på den og en vulst under det sidste par arme på den, altså de seks arme, som gik ud fra den. Vulsterne og armene gik i ét med selve stagen. Det hele var udhamret arbejde i ét stykke af rent guld. Og han lavede dens syv lamper, tængerne og fyrbækkenerne til den af rent guld. Af en talent rent guld lavede han den og alle redskaberne til den.

Han lavede røgelsesofferalteret af akacietræ; det var kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt; hornene på det gik i ét med det. Han beklædte det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt. Han lavede to guldringe til det under kanten på to af siderne, på dens to sider som holdere for bærestængerne, så man kunne bære det med dem. Han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med guld. Og han lavede den hellige salvningsolie og den rene, vellugtende røgelse, som en salveblander laver den.

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 25,10-40

Krydshenvisning:

2 Mos 30,1-5

Krydshenvisning:

2 Mos 30,1-5

Krydshenvisning:

2 Mos 30,1-5

Krydshenvisning:

2 Mos 30,1-5

Krydshenvisning:

2 Mos 30,22-38

Signe

En fortælling om jul, påske og pinse
signe
299,95

Forfatter: Peter Madsen
Illustrator: Peter Madsen
Sidetal: 240
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-267-4
Mål: 19,5 x 23 cm