Bøn - bede - hænder. Foto: Unsplash.

24.04.2024 Af Thomas Godsk Larsen

Få 10 bønner fra Bibelen

Bibelen er fyldt med bønner, både dem, Jesus beder, dem, hans følgere formulerer, og dem, som israelitter og konger fremsagde i fordums tid. Her får du 10 af de bedste – til inspiration og eftertanke

1. Jeg sætter al håb til dig

Vis mig dine veje, Herre,
lær mig dine stier!

Vejled mig i din sandhed og belær mig,
for du er min frelses Gud,
til dig sætter jeg altid mit håb.

Salmernes Bog kapitel 25, vers 4-5

2. … for du er hos mig

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.

Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.

Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

Salmernes Bog, kapitel 23, vers 1-4

3. Dog skriger jeg efter dig

Som hjorten skriger
ved det udtørrede vandløb,
sådan skriger min sjæl
efter dig, Gud.

Min sjæl tørster efter Gud,
den levende Gud.

Hvornår kan jeg komme
og se Guds ansigt?

Salmernes Bog kapitel 42, vers 2-3

4. … for hvor er du?

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.

Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke,
og om natten, men jeg finder ikke ro.

Salmernes Bog kapitel 22, vers 2-3

5. Vær mig nådig

Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!

Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!

For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje.

Mod dig alene har jeg syndet,
jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;
så er du retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer.

Salmernes Bog kapitel 51, vers 3-6

6. Ske din vilje

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13

7. Gid kærligheden må vokse

Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft,  så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag,  fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære.

Paulus’ Brev til Filipperne kapitel 1, vers 9-11

8. Fra ham og ved ham og til ham

O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For »hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver?  Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?« Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 11, vers 33-36

9. Rige i håbet

Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!

Paulus’ Brev til Romerne kapitel 15, vers 13

10. Nu og i al evighed

Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Judas' Brev kapitel 1, vers 24-25

Fadervor for de mindste

Papbog for de 0-3-årige med tegninger af Zarah Juul
fadervor
99,95

Illustrator: Zarah Juul
Sidetal: 14 sider
Indbinding: Papbog
Forlag: Bibelselskabets Forlag
Varenummer: 978-87-7232-248-3
Mål: 17 x 17 cm.