Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 34

Herren talte til Moses og sagde: Giv israelitterne denne befaling: I kommer nu til Kana'an, det land, der tilfalder jer som arvelod, Kana'ans land i dets fulde udstrækning. Jeres sydgrænse skal gå fra Sins ørken langs med Edom. I syd skal jeres grænse gå fra enden af Salthavet i øst. Så skal grænsen dreje syd om Akrabbim-passet, gå videre til Sin og ende syd for Kadesh-Barnea. Så skal den fortsætte til Hasar-Addar og gå videre til Asmon. Så skal grænsen dreje fra Asmon mod Egyptens bæk og ende ude ved havet.

Grænsen i vest: Det Store Hav med kyststrækning. Det skal være jeres vestgrænse.

Dette skal være jeres nordgrænse: Fra Det Store Hav skal I trække en linie til bjerget Hor; fra bjerget Hor skal I trække en linie til Lebo-Hamat, og grænsen skal ende i Sedad. Så skal grænsen gå videre til Zifron, og den skal ende i Hasar-Enan. Det skal være jeres nordgrænse.

Som grænse i øst skal I trække en linje fra Hasar-Enan til Shefam. Så skal grænsen gå ned fra Shefam til Ribla øst for Ajin, og grænsen skal fortsætte ned og støde til bjergryggen øst for Kinneretsøen. Så skal grænsen gå ned til Jordan og ende ved Salthavet.

Dette skal være jeres land med dets grænser hele vejen rundt.

Moses gav israelitterne denne befaling: Det er det land, I skal udskifte ved lodkastning; Herren har befalet, at det skal gives til de ni og en halv stamme. For rubenitternes stamme, fædrenehus for fædrenehus, og gaditternes stamme, fædrenehus for fædrenehus, og halvdelen af Manasses stamme har fået deres arvelod. De to og en halv stamme har fået deres arvelod øst for Jordan over for Jeriko, mod øst.

Herren talte til Moses og sagde: Dette er navnene på de mænd, som skal fordele landet for jer: præsten Eleazar og Josva, Nuns søn. Og I skal tage én stormand fra hver stamme til at fordele landet. Dette er mændenes navne: Fra Judas stamme: Kaleb, Jefunnes søn. Fra simeonitternes stamme: Samuel, Ammihuds søn. Fra Benjamins stamme: Elidad, Kislons søn. Fra danitternes stamme en stormand: Bukki, Joglis søn. Fra Josefsønnerne: Fra manassitternes stamme en stormand: Hanniel, Efods søn. Fra efraimitternes stamme en stormand: Kemuel, Shiftans søn. Fra zebulonitternes stamme en stormand: Elisafan, Parnaks søn. Fra issakaritternes stamme en stormand: Paltiel, Azzans søn. Fra asheritternes stamme en stormand: Akihud, Shelomis søn. Fra naftalitternes stamme en stormand: Pedael, Ammihuds søn.

Det var dem, Herren udpegede til at tildele israelitterne arvelod i Kana'an.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Jos 15,1-4

Krydshenvisning:

Jos 15,1-4

Krydshenvisning:

Jos 15,1-4

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

4 Mos 32,29-33

Krydshenvisning:

Jos 14,1

5 Mos 1,38

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd