Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 32

Rubens, Gads og Manasses bosættelse i Østjordanlandet

Rubenitterne og gaditterne havde store mængder kvæg, og da de så, at Jazers og Gileads land var velegnet til kvægavl, gik de til Moses og præsten Eleazar og menighedens overhoveder og sagde: »Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heshbon, El'ale, Sebam, Nebo og Beon, det land, som Herren har slået foran Israels menighed, er velegnet til kvæg, og dine tjenere avler kvæg. Hvis vi har fundet nåde for dine øjne,« sagde de, »så lad dine tjenere få dette land til ejendom. Du må ikke føre os med over Jordan.« Moses sagde til gaditterne og rubenitterne: »Skal jeres brødre gå i krig, mens I bliver her? Hvorfor vil I fratage israelitterne modet til at gå over floden til det land, Herren har givet dem? Det var det, jeres fædre gjorde, da jeg sendte dem ud fra Kadesh-Barnea, for at de skulle tage landet i øjesyn. De drog op til Eshkol-dalen, men da de havde udspejdet landet, fratog de israelitterne modet til at gå ind i det land, Herren havde givet dem. Den dag flammede Herrens vrede op, og han svor: ›De mænd fra tyve år og opefter, som drog op fra Egypten, skal ikke få det land at se, som jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, for de har ikke været fuldt og helt med mig; kun kenizzitten Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn, får det at se, for de har været fuldt og helt med Herren.‹ Og Herrens vrede flammede op mod Israel, og han lod dem flakke rundt i ørkenen i fyrre år, indtil hele det slægtled, der havde gjort, hvad der var ondt i Herrens øjne, var omkommet. Og nu følger I efter jeres fædre som en yngel af syndige mennesker og gør Herrens glødende vrede mod Israel endnu større! Når I vender jer fra ham, vil han gøre folkets ophold i ørkenen endnu længere. I tilintetgør hele folket!«

Men de trådte hen til ham og sagde: »Vi vil bygge fårefolde her til vores kvæg og byer til vores familier. Vi selv vil ruste os og gå i spidsen for israelitterne i række og geled, indtil vi får dem ført derhen, hvor de skal bo. Men vores familier skal blive i de befæstede byer af frygt for indbyggerne i landet. Vi vender ikke tilbage til vores huse, før israelitterne har taget hver sin arvelod i besiddelse. Vi skal ikke have jord sammen med dem på den anden side af Jordan og længere væk, for vi har fået vores arvelod på denne side af Jordan, mod øst.«

Moses svarede dem: »Hvis I gør det, hvis I ruster jer til krig for Herrens ansigt, og alle I våbenføre går over Jordan for Herrens ansigt, indtil han har drevet sine fjender bort foran sig, og I først vender tilbage, når landet er underlagt Herren, så er I uden skyld over for Herren og over for Israel, og så skal I få dette land til ejendom for Herrens ansigt. Men hvis I ikke gør det, har I syndet mod Herren, og så skal I få at mærke, hvordan jeres synd rammer jer! Byg nu byer til jeres familier og folde til jeres får og geder, og gør så, hvad I har lovet!« Gaditterne og rubenitterne svarede Moses: »Dine tjenere vil gøre, som du befaler, herre. Vores kvinder og børn, vores hjorde og alt vores kvæg skal blive her i Gileads byer; men vi vil alle med våben i hånd gå over Jordan til kamp for Herrens ansigt, sådan som du har sagt, herre.«

Så gav Moses præsten Eleazar og Josva, Nuns søn, og overhovederne for israelitternes fædrenehuse befaling om gaditterne og rubenitterne; han sagde til dem: »Hvis de med våben i hånd går over Jordan sammen med jer til kamp for Herrens ansigt, og landet bliver underlagt jer, så skal I give dem Gileads land til ejendom. Men hvis de ikke går over sammen med jer med våben i hånd, skal de være bofaste blandt jer i Kana'an.« Gaditterne og rubenitterne svarede: »Det, Herren har talt til os, dine tjenere, vil vi gøre. Med våben i hånd går vi for Herrens ansigt over til Kana'an; men vores faste arvelod er og bliver her på denne side af Jordan.«

Så gav Moses amoritterkongen Sihons rige og Bashans konge Ogs rige til gaditterne, rubenitterne og halvdelen af Josefs søn Manasses stamme, landet med dets byer og de områder, der lå rundt om byerne i landet. Gaditterne genopbyggede Dibon, Atarot, Aro'er, Atarot-Shofan, Jazer, Jogbeha, Bet-Nimra og Bet-Haran, befæstede byer og fårefolde. Og rubenitterne genopbyggede Heshbon, El'ale, Kirjatajim, Nebo, Ba'al-Meon – med navneændring – og Sibma. De navngav de byer, de genopbyggede.

Manasses søn Makirs sønner drog til Gilead og indtog det, og de fordrev amoritterne, som boede der. Moses gav Gilead til Manasses søn Makir, og han bosatte sig der.

Manasses søn Jair drog hen og indtog teltbyerne og kaldte dem Jairs teltbyer.

Noba drog hen og indtog Kenat med tilhørende småbyer; han kaldte den Noba efter sit eget navn.

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

4 Mos 13

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

4 Mos 14,22-38 26,65

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

4 Mos 14,7-9

Jos 14,6-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 1,12-15

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Jos 13,15-32

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

5 Mos 3,14

Dom 10,3-4

Krydshenvisning:

5 Mos 3,12-20

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.