Bibelen online

Jobs Bog Kapitel 19

Jobs svar

Da sagde Job:

Hvor længe vil I plage mig

og knuse mig med jeres ord?

Nu har I ti gange gjort mig til spot,

I skammer jer ikke for at gøre mig uret.

Har jeg virkelig fejlet,

så bliver det min egen sag.

Hvis I virkelig kan hovere over mig

og gå i rette med mig, så jeg bliver til spot,

skal I vide, at det er Gud, der krænker mig

og kaster sit garn over mig.

Jeg skriger: Vold! men får ikke svar.

Jeg råber om hjælp, men der er ingen ret.

Han spærrer min vej, så jeg ikke kan komme frem;

han lægger mørke over mine stier.

Han tager min ære fra mig

og fjerner kronen fra mit hoved.

Helt og holdent bryder han mig ned, så jeg må gå bort,

mit håb rykker han op som et træ.

Hans vrede flammer op imod mig,

og han regner mig for sin fjende.

Alle hans krigerskarer rykker frem,

de baner sig vej imod mig

og belejrer mit telt.

Mine brødre holder sig på afstand af mig,

for dem, der kender mig, er jeg en fremmed.

Mine nærmeste og mine bekendte har forladt mig,

de folk, jeg havde boende, har glemt mig.

Mine trælkvinder regner mig for en fremmed,

i deres øjne er jeg en udlænding.

Kalder jeg på min tjener, svarer han ikke;

det er mig, der må bønfalde ham.

Min kone væmmes ved min ånde

og mine brødre ved min stank.

Selv børn foragter mig,

når jeg rejser mig, snakker de om mig.

Alle mine nære venner afskyr mig,

og de, jeg holder af, vender sig imod mig.

Jeg er ikke andet end skind og ben,

jeg er kun lige sluppet igennem med livet i behold.

Vær barmhjertige, venner, vær barmhjertige!

Guds hånd har jo ramt mig.

Hvorfor forfølger I mig, ligesom Gud gør?

Bliver I aldrig mætte af mit kød?

Gid mine ord dog var skrevet ned!

Gid de var nedfældet på skrift,

for evigt indridset i klippen,

med en griffel af jern og med bly.

Dog ved jeg, at min løser lever,

til sidst skal han stå frem på jorden.

Når min hud er skrællet af,

når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud;

ham skal jeg skue,

ham og ingen anden skal mine øjne se.

Mit indre fortæres af længsel.

Når I siger: »Vi vil forfølge ham,

vi vil finde ondets rod hos ham,«

så frygt I selv for sværdet,

for den slags synder straffes med sværd.

I må forstå, at der er en dom!

Krydshenvisning:

Job 30,20

Krydshenvisning:

Job 3,23

Klages 3,7 3,9

Krydshenvisning:

Job 33,10

Krydshenvisning:

Sl 38,12

Krydshenvisning:

3 Mos 25,25

Es 41,14

Krydshenvisning:

Es 26,19

Dan 12,2

Joh 5,28

Krydshenvisning:

Sl 17,15

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd