Bibelen online

Josvabogen Kapitel 18

Lodkastningen i Shilo om resten af landet

Hele israelitternes menighed samledes i Shilo, og de rejste Åbenbaringsteltet dér; landet var nu underlagt dem. Men der var stadig syv stammer tilbage af israelitterne, som ikke havde fået tildelt deres arvelod. Josva sagde til israelitterne: »Hvor længe vil I tøve med at gå ind og erobre det land, som Herren, jeres fædres Gud, har givet jer? Vælg tre mænd for hver stamme, som jeg kan sende af sted. De skal drage rundt i landet og udarbejde en beskrivelse af det til brug ved tildelingen af arvelodder; derefter skal de komme tilbage til mig. Så skal de dele landet i syv dele. Juda skal beholde sit område i syd, og Josefs hus skal beholde sit område i nord. I skal udarbejde en beskrivelse af landet, delt i syv dele, og bringe den til mig her. Så vil jeg kaste lod for jer her for Herren vor Guds ansigt. Levitterne skal ikke have nogen del blandt jer, for præstetjenesten for Herren er deres lod. Gad, Ruben og halvdelen af Manasses stamme har fået deres arvelod øst for Jordan; den har Herrens tjener Moses givet dem.« Så gjorde mændene sig klar til at tage af sted, og Josva befalede dem at udarbejde en beskrivelse af landet; han sagde: »Drag rundt i landet, udarbejd en beskrivelse af det, og vend så tilbage til mig! Så vil jeg kaste lod for jer for Herrens ansigt her i Shilo.« Mændene tog af sted, drog igennem landet og udarbejdede en beskrivelse af det, delt i syv dele, by for by. Så kom de tilbage til Josva i lejren ved Shilo. Og Josva kastede lod for dem i Shilo for Herrens ansigt og fordelte dér landet til israelitterne, så hver stamme fik sin del.

Loddet faldt på benjaminitternes stamme, slægt for slægt. Det område, der tilfaldt dem ved lodkastningen, lå mellem judæerne og Josefsønnerne. Deres nordgrænse går fra Jordan, op til bjergryggen nord for Jeriko, mod vest op over bjerglandet og ender i ørkenen ved Bet-Aven. Derfra går den videre mod syd til Luz, det samme som Betel, i retning af bjergryggen ved Luz, og ned til Atarot-Addar på bjerget syd for Nedre Bet-Horon. Så går den i en bue, drejer og løber som vestgrænse mod syd fra bjerget, som ligger lige syd for Bet-Horon, og ender ved Kirjat-Ba'al, det samme som Kirjat-Jearim, den judæiske by. Det var vestgrænsen. Sydgrænsen går fra udkanten af Kirjat-Jearim og fortsætter til Neftoakilden. Så går den ned til kanten af det bjerg, der ligger over for Hinnoms søns dal nord for Refaim-dalen, ned gennem Hinnom-dalen på sydsiden af jebusitternes bjergryg, ned til Rogel-kilden. Derpå går den i en bue mod nord, fortsætter til En-Shemesh, videre til Gelilot over for Adummim-passet, ned til Rubens søn Bohans sten, videre til bjergryggen nord for Bet-ha-Araba, ned i Araba-lavningen. Så går den videre til bjergryggen nord for Bet-Hogla og ender ved Salthavets nordlige bugt ved Jordans udløb. Det var sydgrænsen. Mod øst er Jordan grænsen. Det var benjaminitternes arvelod med dens grænser hele vejen rundt, slægt for slægt.

De byer, som tilfaldt benjaminitternes stamme, slægt for slægt: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Kesis, Bet-ha-Araba, Semarajim, Betel, Avvim, Para, Ofra, Kefar-ha-Ammoni, Ofni og Geba, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer, Gibeon, Rama, Be'erot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Jirpe'el, Tar'ala, Sela, Elef, Jebus, det samme som Jerusalem, Gibea og Kirjat-Jearim, i alt fjorten byer med tilhørende landsbyer. Det var benjaminitternes arvelod, slægt for slægt.

Krydshenvisning:

Jer 7,12

Krydshenvisning:

Jos 13,14 13,33

Krydshenvisning:

1 Mos 49,27

Krydshenvisning:

Jos 7,2

Krydshenvisning:

Jos 15,9

Krydshenvisning:

Jos 15,6-8

Krydshenvisning:

Jos 15,6-8

Krydshenvisning:

Jos 15,63

Bibelen i ord og billeder

De største fortællinger vi har, forenet med den store danske kunst
Bibelen i ord og billeder
399,95

Forfatter: Lisbeth Smedegaard Andersen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-307-7
Mål: 22 x 28 cm.