Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 7

Den falske gudsdyrkelse i templet

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren:

Stil dig i porten til Herrens tempel; dér skal du udråbe dette ord. Du skal sige: Hør Herrens ord, hele Juda, alle I, som kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Gør jeres færd og jeres gerninger gode; så vil jeg lade jer bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de løgneord:

Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!

Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode: I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken, I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted, I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv! Så vil jeg lade jer bo på dette sted fra evighed til evighed i det land, jeg gav jeres fædre.

Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab, kan I sværge falsk eller tænde offerild for Ba'al, kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige: »Vi er reddet!« – når I begår alle disse afskyelige handlinger? Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkule? Også jeg kan se! siger Herren. Gå til mit helligsted i Shilo, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort med det på grund af mit folk Israels ondskab. I har begået alle disse handlinger, siger Herren. Skønt jeg talte til jer igen og igen, hørte I ikke, og skønt jeg råbte til jer, svarede I ikke. Derfor vil jeg gøre det samme med dette hus, som mit navn er udråbt over, og som I sætter jeres lid til, det sted, jeg gav jer og jeres fædre, det samme som jeg gjorde med Shilo. Jeg forstøder jer fra mit ansigt, ligesom jeg forstødte alle jeres brødre, hele Efraims slægt.

Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage og bøn for dem eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig. Kan du ikke se, hvad de gør i Judas byer og Jerusalems gader? Børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til Himmeldronningen og udgyde drikofre for andre guder og krænke mig. Men er det mig, de krænker? siger Herren. Nej, det er sig selv, og de skal komme til at rødme af skam. Derfor siger Gud Herren: Min vrede og harme skal vælde frem mod dette sted, mod mennesker og dyr, mod markens træer og jordens frugt; den skal brænde og ikke slukkes.

Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Tag både jeres brændofre og jeres slagtofre, og spis selv kødet! Jeg gav ikke jeres fædre befaling om brændofre og slagtofre, dengang jeg førte dem ud af Egypten. Men dette befalede jeg dem: Adlyd mig, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk. I skal følge den vej, jeg befaler jer, for at det må gå jer godt. Men de hørte ikke og lyttede ikke, for de fulgte deres egne planer i deres onde hjertes forstokkethed; de gik tilbage, ikke fremad. Fra den dag jeres fædre drog ud af Egypten til i dag, har jeg sendt mine tjenere, profeterne, til jer igen og igen. Men de hørte ikke på mig, de lyttede ikke, men gjorde nakken stiv og handlede endnu værre end deres fædre.

Når du forkynder alt dette for dem, vil de ikke høre dig; når du råber til dem, svarer de dig ikke. Så skal du sige til dem: I er det folk, der ikke adlød Herren jeres Gud og ikke ville tage ved lære. Sandheden er forsvundet; den findes ikke i jeres mund.

Klip håret af, og kast det bort,

syng dødsklage i det nøgne land,

for Herren har vraget og forkastet

sin vredes slægt.

Judæerne har gjort, hvad der er ondt i mine øjne, siger Herren; de har opstillet deres ækle guder i det hus, som mit navn er udråbt over, og gjort det urent. De har bygget Tofets offerhøje i Hinnoms søns dal for at brænde deres sønner og døtre. Det har jeg aldrig befalet eller haft i tankerne. Derfor skal der komme dage, siger Herren, da det ikke længere skal kaldes Tofet eller Hinnoms søns dal, men Drabets dal, og der skal begraves så mange i Tofet, at der ikke bliver plads tilbage. Ligene af dette folk skal blive til føde for himlens fugle og jordens dyr, dem skal ingen jage bort. I Judas byer og Jerusalems gader gør jeg ende på fryderåb og glædesråb, brudgoms og bruds stemme, for landet skal ligge i ruiner.

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Jer 18,11 26,13

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Jer 5,28

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Es 56,7

Matt 21,13

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Jos 18,1

1 Sam 4,4 4,12

Sl 78,60

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Jer 25,4

Es 65,12

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

Krydshenvisning:

Jer 26,1-19

2 Kong 17,18 17,20 17,23

Krydshenvisning:

2 Mos 32,10-11

Krydshenvisning:

Jer 44,17

Es 65,11

Note:

Himmeldronningen er betegnelse for den babyloniske gudinde Ishtar.

Krydshenvisning:

Jer 44,17

Es 65,11

Krydshenvisning:

Jer 6,20

1 Sam 15,22

Es 1,11

Mika 6,6-8

Krydshenvisning:

3 Mos 26,12

Krydshenvisning:

Jer 11,8

Krydshenvisning:

Mika 1,16

Krydshenvisning:

Jer 32,34

2 Kong 21,4-5

Note:

Tofet er en forvanskning af et ord, der betyder ildsted, så det spiller på det hebraiske ord for skam.

Krydshenvisning:

3 Mos 18,21

Krydshenvisning:

3 Mos 18,21

Krydshenvisning:

3 Mos 18,21

Jer 9,21

Krydshenvisning:

Åb 18,22-23

Bar 2,21-23

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd