Bibelen online

Josvabogen Kapitel 3

Overgangen over Jordan

Næste morgen brød Josva op fra Shittim sammen med alle israelitterne og kom til Jordan; der blev de, indtil de gik over. Tre dage efter gik skriverne igennem lejren og gav folket denne befaling: »Når I ser Herren jeres Guds pagts ark, som levitpræsterne bærer, skal I bryde op og følge den. – Dog skal der være en afstand på to tusind alen mellem jer og den; I må ikke komme den nærmere. – På den måde kan I vide, hvilken vej I skal gå. For det er en vej, I aldrig før har gået.«

Josva sagde til folket: »I skal hellige jer, for i morgen vil Herren gøre undere blandt jer.« Og til præsterne sagde han: »Løft pagtens ark op, og begiv jer af sted i spidsen for folket.« Og de løftede pagtens ark op og gik i spidsen for folket.

Herren sagde til Josva: »Fra i dag vil jeg gøre dig stor i alle israelitternes øjne, så de forstår, at ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Du skal befale de præster, som bærer pagtens ark, at standse i vandkanten, når de kommer ned til Jordan.« Så sagde Josva til israelitterne: »Kom herhen, og hør Herren jeres Guds ord!« Han sagde: »Sådan skal I vide, at den levende Gud er iblandt jer, og at han vil drive kana'anæerne, hittitterne, hivvitterne, perizzitterne, girgashitterne, amoritterne og jebusitterne bort foran jer: Pagtens ark, der tilhører hele jordens Herre, skal gå foran jer ud i Jordan. Vælg nu tolv mænd fra Israels stammer, én fra hver stamme. Når præsterne, som bærer arken, der tilhører Herren, hele jordens Herre, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold.«

Så brød folket op fra deres telte for at gå over Jordan; og præsterne, der bar pagtens ark, gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine bredder; men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, standsede vandet, som kom oppefra; det rejste sig som en vold langt oppe, ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saretan. Og det, der løb ned mod Araba-havet, Salthavet, forsvandt helt. Folket gik over floden ud for Jeriko. Præsterne, der bar Herrens pagts ark, blev stående på den tørre bund midt ude i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskoet over, indtil hele folket var kommet over Jordan.

Krydshenvisning:

Jos 2,1

Krydshenvisning:

2 Mos 19,10 19,14

Krydshenvisning:

Jos 6,6

Krydshenvisning:

Jos 4,14 1,5 1,17

Krydshenvisning:

Jos 4,2

Krydshenvisning:

Zak 4,14

2 Mos 15,8

Krydshenvisning:

Sir 39,17

Krydshenvisning:

Sir 39,17

2 Mos 14,21-22

Sl 114,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd