Bibelen online

Nehemias' Bog Kapitel 3

Genopbygningen af muren

Ypperstepræsten Eljashib og hans brødre, præsterne, gik i gang med at bygge Fåreporten; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind; så fortsatte de indtil Mea-tårnet og indtil Hanan'el-tårnet. Ved siden af dem byggede mænd fra Jeriko og ved siden af dem Zakkur, Imris søn. Fiskeporten byggede Sena'as efterkommere; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind med lås og slå. Ved siden af dem arbejdede Meremot, Urijas søn, Kos' sønnesøn, med udbedringen af muren. Ved siden af dem arbejdede Meshullam, Berekjas søn, Meshezab'els sønnesøn; ved siden af dem arbejdede Sadok, Ba'anas søn; ved siden af dem arbejdede folkene fra Tekoa; men de fornemme derfra ville ikke bøje nakken under arbejdet for deres herrer. Jeshana-porten udbedrede Jojada, Paseas søn, og Meshullam, Besodjas søn; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind med lås og slå. Ved siden af dem arbejdede gibeonitten Melatja og meronotitten Jadon sammen med mændene fra Gibeon og Mispa ved residensen for statholderen over provinsen Hinsides Floden; ved siden af dem arbejdede Uzziel, Harhajas søn, en af guldsmedene; ved siden af ham arbejdede Hananja, en af salveblanderne; de byggede på Jerusalem indtil den brede mur; ved siden af dem arbejdede Refaja, Hurs søn; han var leder for den ene halvdel af Jerusalems distrikt; ved siden af ham arbejdede Jedaja, Harumafs søn, ud for sit hus; ved siden af ham arbejdede Hattush, Hashabnejas søn. På den følgende strækning udbedrede Malkija, Harims søn, og Hashub, Pahat-Moabs søn, Ovntårnet; ved siden af ham arbejdede Shallum, Hallokeshs søn, sammen med sine døtre; han var leder for den anden halvdel af Jerusalems distrikt.

Dalporten udbedrede Hanun og indbyggerne i Zanoa; de genopbyggede den og satte dens portfløje ind med lås og slå, og de byggede tusind alen af muren indtil Møgporten; Møgporten udbedrede Malkija, Rekabs søn, der var leder for Bet-ha-Kerems distrikt; han genopbyggede den og satte dens portfløje ind med lås og slå. Kildeporten udbedrede Shallun, Kol-Hozes søn, der var leder for Mispas distrikt; han genopbyggede den, lagde tag over den og satte dens portfløje ind med lås og slå; han genopbyggede også muren ved Shela-dammen nær ved kongens have indtil trappen, der fører ned fra Davidsbyen. Efter ham arbejdede Nehemja, Azbuks søn, der var leder for den ene halvdel af Bet-Surs distrikt, til et sted over for Davidsgravene og til den kunstige dam og kasernen; efter ham arbejdede levitterne under ledelse af Rekum, Banis søn; ved siden af ham arbejdede Hashabja for sit distrikt; han var leder for den ene halvdel af Ke'ilas distrikt; efter ham arbejdede hans brødre under ledelse af Binnuj, Henadads søn, der var leder for den anden halvdel af Ke'ilas distrikt; ved siden af ham udbedrede Ezer, Jeshuas søn, der var leder for Mispa, den følgende strækning over for opgangen til våbenkammeret ved hjørnet; efter ham udbedrede Baruk, Zabbajs søn, den følgende strækning fra hjørnet hen til døren til ypperstepræsten Eljashibs hus; efter ham udbedrede Meremot, Urijas søn, Kos' sønnesøn, den følgende strækning fra døren til Eljashibs hus til enden af Eljashibs hus; efter ham arbejdede præsterne, mænd fra omegnen; efter dem arbejdede Benjamin og Hashub ud for deres hus; efter dem arbejdede Azarja, Ma'asejas søn, Ananjas sønnesøn, ved siden af sit hus; efter ham udbedrede Binnuj, Henadads søn, den følgende strækning fra Azarjas hus til hjørnet og krogen; efter ham arbejdede Palal, Uzajs søn, lige over for hjørnet og det øvre tårn, der springer frem fra kongens palads, ved vagtgården; efter ham arbejdede Pedaja, Par'oshs søn, – tempeltrællene boede på Ofel – til et sted over for Vandporten mod øst og det fremspringende tårn; efter ham udbedrede folkene fra Tekoa den følgende strækning over for det store fremspringende tårn indtil Ofel-muren. Oven for Hesteporten arbejdede præsterne, hver især ud for sit hus; efter dem arbejdede Sadok, Immers søn, ud for sit hus; efter ham arbejdede Shemaja, Shekanjas søn, der vogtede østporten; efter ham udbedrede Hananja, Shelemjas søn, og Hanun, Salafs sjette søn, den følgende strækning; efter ham arbejdede Meshullam, Berekjas søn, ud for sit kammer; efter ham arbejdede Malkija, en af guldsmedene, indtil tempeltrællenes og handelsmændenes hus over for Mifkad-porten og indtil tagværelset oven på krogen; og mellem tagværelset oven på krogen og Fåreporten arbejdede guldsmedene og handelsmændene.

Fjendernes modstand mod byggeriet

Da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev han rasende, og han begyndte at spotte judæerne. Han talte til sine landsmænd og hæren i Samaria og sagde: »Hvad er det, disse elendige judæere laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre og gøre det færdigt på én og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdyngerne levende?« Og ammonitten Tobija, der stod ved siden af ham, sagde: »Selv om de bygger den op, så kan en ræv lave hul i deres stenmur, hvis den springer op på den!«

Hør, vor Gud, hvordan vi er genstand for foragt! Lad deres hån komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplyndret i et land, hvor de sidder i fangenskab! Lad ikke deres skyld være skjult og deres synd blive slettet for dit ansigt, for de har krænket dem, der bygger!

Men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folket havde mod til at gå videre.

Krydshenvisning:

Neh 12,10

Jer 31,38

Krydshenvisning:

Neh 2,14

2 Kong 20,20

Joh 9,7

Krydshenvisning:

Jer 32,2

Krydshenvisning:

2 Kong 11,16

Krydshenvisning:

Neh 2,10 2,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd