Lys, pixabay
Mange af de udtryk og talemåder vi bruger i det daglige stammer fra Bibelen. Blandt andet stammer talemåden, ikke at sætte sit lys under en skæppe fra Matt. 5,15.

Sonja Klakegg Larsen

Det sagde de også i Bibelen

Mange kendte og brugte talemåder stammer fra Bibelen. Rigtigt mange! Undersøg deres baggrund og betydning med eleverne og bliv overrasket over, hvor gennemsyret hele vores sprog og tankegang er af Bogen.

Bibelske talemåder, FUP eller FAKTA - en undervisningsidé til overbygningen

For at gøre eleverne bevidste om hvor mange Bibelelske udtryk og talemåder sproget indeholder, samt deres oprindelige sammenhænge kan læreren med udgangspunkt i nogle af talemåderne lave quizzen: Fup eller fakta på klassen.

Her finder du listen med bibelske talemåderEleverne deles ind i hold á tre. Hvert hold får tre talemåder udleveret af læreren. De skal nu finde tre forklaringer til hver af dem. Udsagnene skal oplyse meningen med, og i hvilken sammenhæng, talemåden optræder i Bibelen. Desuden skal eleverne komme med eksempler på, hvordan talemåderne kan bruges i dag. Det er kun den ene af forklaringerne, der skal være sand, de to andre skal være falske.

 

For at finde den oprindelige betydning af ordene, skal eleverne gøre brug af bibeltekster. Henvisningerne som udleveres skal læses og sammenhængen mellem talemåde og bibelhistorie fastlægges. Derefter søges informationer på internettet. Jo mere udførlige og fantasifulde forklaringer, des sjovere bliver det både at finde på og at gætte. Kan man få de forkerte forklaringer til at lyde sande og de rigtige svar til at lyde usandsynlige – det sidste uden at lyve, er kimen lagt til en sjov, underholdende og lærerig quiz.Når forklaringerne er forfattet og nedskrevet, limes de på den ene halvdel af et foldet A4-ark. På den anden halvdel skrives FUP eller FAKTA, alt efter om redegørelsen er falsk eller sand. Flappen vippes ned, når modstanderne har afgivet deres gæt, og det skal afsløres om det er fup eller fakta.De to hold, som skal dyste imod hinanden, sætter sig ved borde overfor hinanden, så resten af klassen kan overvære dysten. Deltagerne på Hold 1 skal nu gøre, hvad de kan for at overbevise Hold 2 om, at de hver især sidder med den rigtige forklaring. Det skal gøres med stor overbevisning, og teksterne på kortet må kun tjene som støtte ved fremførelsen. Det gælder for det modsatte hold om at gætte, hvilken forklaring der er fakta. Lykkes det, får holdet et point. Hvis ikke går pointet til de andre. Som afrunding på quizzen, kan læreren supplere elevernes forklaringer, hvis man har nogle gode oplysninger udover dem, som eleverne er kommet frem til. Forløbet kan afsluttes med at alle de rigtige forklaringer samles og laves til en lille opslagsbog. Husk henvisning til, hvor præcis i Bibelen det står.

Eksempel

En "Syndebuk" er en person eller en gruppe som får skylden for noget de ikke har gjort. Ordet kommer fra Det Gamle Testamente. Folkets synder blev lagt på en buk, som blev blev ført ud i ørkenen. Ritualet var led i forsonings-dagen (yom kippur).

Bibelteksten kan læses i 3. Mosebog kap. 16